Hem

Klicka på bilden för att förstora den

Välkommen!

Mest jobbar jag för ett bättre stadsbyggande, se fliken Hur kan Stockholm växa vackert. Vill du ha mitt nyhetsbrev om detta mejla mig ulf.johannisson@telia.com

I dag bygger man mycket i det gröna, i innerstäder river man kulturskyddade hus. Det är onödigt. Ett andra centrum måste skapas. De stora volymerna av bostäder och lokaler går att bygga i våra många förorters bostadsområden, till största delen på mark-P och olika mellanrum. Husen placeras så att man får mer kringbyggda kvarter. Och med lokaler i bottenvåningarna för service och arbetsplatser – levande stad i stället för sovstad. Ja, det går som regel att göra utan att blockera folks utsikt! Det kräver bättre och tidigare lokal dialog och  anpassning av planprocessen och markutnyttjandet. Det går.

Jag är är civilekonom och har varit vd för några företag. Min verksamhet som managementkonsult har dels handlat om branschanalys och strategier. Och dels om förbättringsprocesser med brett deltagande från personalen. Dialog och delaktighet ger resultat.

Alltsammans handlar om att bidra till att förbättra samhälle eller företag. Jag hoppas kunna bidra konstruktivt med en kombination av erfarenhet och resultatinriktning.