Hem

Klicka på bilden för att förstora den

Välkommen!

Mest jobbar jag för ett bättre stadsbyggande, se fliken Hur kan Stockholm växa vackert. Vill du ha mitt nyhetsbrev om detta mejla mig ulfjohannisson1@gmail.com

I dag bygger man mycket i det gröna, både i innerstäder och i förorter. I  river man fina hus och gör smaklösa påbyggnader. Det är onödigt. Ett andra centrum måste skapas. De stora volymerna av bostäder och lokaler går att bygga i våra många förorters bostadsområden, till största delen på parkeringsplatser. Husen placeras så att man får mer kringbyggda kvarter. Och med lokaler i bottenvåningarna för service och arbetsplatser – levande stad i stället för sovstad. Man kan bygga låga hus för att inte blockera folks utsikt. Det blir ändå enorma volymer som klarar stora delar av våra behov. Det kräver bättre och tidigare lokal dialog och  anpassning av planprocessen och gratis utökade byggrätter. Pengarna kommer igen i ökat skatteunderlag och sociala förbättringar – byggandets bidrag till minskad segregation.

Jag är är civilekonom och har varit vd för några företag. Min verksamhet som managementkonsult har dels handlat om branschanalys och strategier. Och dels om förbättringsprocesser med brett deltagande från personalen. Dialog och delaktighet ger resultat.

Alltsammans handlar om att bidra till att förbättra samhälle eller företag. Jag hoppas kunna bidra konstruktivt med en kombination av erfarenhet och resultatinriktning.