Archive for augusti, 2010

Bra ledare i DN idag

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/alla-alskar-bilen-1.1159037

Mycket intressant!

Naturskyddsföreningen kör i vänster dike

Kommentar till Naturskyddsföreningen på DN Debatt 100825 http://www.dn.se/debatt/moderaterna-har-kort-over-smapartierna-i-regeringen-1.1158958

Betr kärnkraften tiger Naturskyddsföreningens ledning om det som inte passar. 4e generationens kärnkraft kommer att drivas med avfallet från nuvarande kärnkraft: Men N fortsätter att framhäva problemen med uranbrytning o lång lagring av avfallet. N pratar om att kärnkraftverk är dyra att bygga när det kommer att bli billigare, eftersom de dyra är de första i sitt slag. Och N ondgör över att ny kärnkraft binder oss för resten av seklet. Vill inte N ha just långsiktigt hållbara lösningar?

Ulf Johannisson, (Webbsida) 12:29, 25 augusti 2010.

Äntligen – DN sågar etanolen totalt

Kommentar till DN ledare 100825 http://www.dn.se/ledare/huvudledare/alla-alskar-bilen-1.1159037

Äntligen! Etanolens negativa effekter på ekonomi och miljö omnämns i verklig klartext på en stor tidnings ledarsida. Och att Centern trots kunskap om detta har öst skattemiljarder över sina kärnväljare kan man också förstå. Vilket av blocken blir först med att ta bort allt stöd till etanol och etanolbilar?

Ulf Johannisson, (Webbsida) 11:58, 25 augusti 2010.

Miljöpartiet skadar miljön

http://www.dn.se/debatt/sa-ska-utslappen-fran-nya-svenska-bilar-sankas-1.1158247 Min kommentar:

MP vill ha mer förnybara drivmedel, högre andel låginblandning av dem i bensin och diesel, utan att nämna de skamliga orden: etanol och biodiesel. Globalt gör dessa växande anspråk på jord, skog och vatten, som redan överutnyttjas och förstörs. Matförsörjningen äventyras. Globalt minskar de inte utsläppen av växthusgaser. Koldioxid avgår vid nyodling. 3-5 % av tillfört kväve vid gödsling avgår som lustgas (dikväveoxid), en 300 ggr starkare växthusgas än koldioxid. MP förstör miljön! Prestige?

Ulf Johannisson, (Webbsida) 10:41, 24 augusti 2010

Alliansens miljöbilspolitik bara marginellt bättre

Alliansen presenterade nytt miljöbilsförslag 100824:

Bra att etanol- och biodieselbilar inte ingår i nytt stöd vid köp av miljöbil från 2012. Dessa bränslen innebär växande anspråk på jord, skog och vatten, som redan är överutnyttjade och förstörs. Genom stor global marknad påverkas även matförsörjningen.  Globalt ger dessurom etanol och biodiesel  ingen minskning av utsläppen av växthusgaser när man tar full hänsyn till utsläpp av koldioxid vid nyodling och utsläpp av av lustgas vid odling . 3-5 % av tillfört kväve vid gödsling avgår som lustgas (dikväveoxid), en 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.

Skattebefrielsen för etanol- och biodieselbilar får vara kvar i 5 år, och stöden till själva bränslena och inblandningen nämns inte i alliansens förslag. Därmed deltar Sverige fortsatt till förstörelsen av natur och livsvillkor. Och skinnar svenska skattebetalare för bidrag till Centerns kärnväljare. Bort med detta missbruk nu!  Se vidare artiklar på denna hemsida under Politik/Energi och miljö!

Ingen grund för att folk kräver mindre straff

Kommentar till DN ledare signerat 100818 http://www.dn.se/ledare/signerat/samtal-mellan-vuxna-1.1155331#article-readers

Tham/Jerres påstående att folk kräver mindre straff än politiker är inte bara dåligt underbyggt statistiskt. Folk känner till att brottslingar inte avtjänar mer än en del av straffet. I kravet på hårdare straff tar allmänheten troligen hänsyn till detta. Men det förtiger författarna, och framhåller bara att allmänheten vill ha lägre straff än de utdömda ”bruttostraffen”. Det är desinformation, att lura läsarna.

Missleder läsarna

Kommentar på DN Debatt http://www.dn.se/debatt/krav-pa-skarpta-straff-saknar-stod-hos-folket-1.1154702

Allmänheten känner till att brottslingar inte avtjänar mer än en del av straffet. I kravet på hårdare straff tar allmänheten troligen hänsyn till detta. Men det förtiger författarna, och framhåller bara att allmänheten vill ha lägre straff än de utfömda ”bruttostraffen”. Det är desinformation, att lura läsarna.

Ulf Johannisson, (Webbsida) 11:07, 17 augusti 2010.

Vilse i pannkakan

Min kommentar till artikel om sociolog som tycker att en rad yrken som personaladministratör, reklammakare, etc inte är nödvändiga. http://www.dn.se/nyheter/sverige/att-inte-arbeta-kan-vara-mer-moraliskt-1.1148291#article-readers

Sommarvikarien måste ha släppt in den här artikeln. Paulsen har inte förstått grundläggande fenomen i ett utvecklat samhälle, som att organisationer delar upp arbetet i specialiteter för att höja kompetens och effektivitet. Den enskildes insats måste då ses som en del i ett produktionssystem. Det som däremot vore intresant att studera är förekomsten av övervåningar. Näringslivet har minskat sina staber pga konkurrens. Men politiska organ som landstinget borde minskas.

Ulf Johannisson, (Webbsida) 12:24