Miljöpartiet skadar miljön

http://www.dn.se/debatt/sa-ska-utslappen-fran-nya-svenska-bilar-sankas-1.1158247 Min kommentar:

MP vill ha mer förnybara drivmedel, högre andel låginblandning av dem i bensin och diesel, utan att nämna de skamliga orden: etanol och biodiesel. Globalt gör dessa växande anspråk på jord, skog och vatten, som redan överutnyttjas och förstörs. Matförsörjningen äventyras. Globalt minskar de inte utsläppen av växthusgaser. Koldioxid avgår vid nyodling. 3-5 % av tillfört kväve vid gödsling avgår som lustgas (dikväveoxid), en 300 ggr starkare växthusgas än koldioxid. MP förstör miljön! Prestige?

Ulf Johannisson, (Webbsida) 10:41, 24 augusti 2010

Kommentera