Mindre jordbrukssubventioner bra väg minska CO2-utsläpp

Bara bensinskatten ger minskad koldioxid, enligt T Sterner på Handelshögskolan i Göteborg. Bland det som prövats ja. Men att minska eller slopa subventioner till jordbruk (för t ex köttproduktion) borde ge snabbt resultat – även på krisande statsbudgetar. Långsiktigt skulle investeringar …

Biodrivmedel minskar inte växthusgaser, ökar redan hårt tryck på naturen, höjer matpriser Ökande odling av grödor för etanol och biodiesel ökar trycket på naturen och försvårar situationen för den hungrande miljarden människor. Nu vet man dessutom att etanol och biodiesel snarare ökar än minskar växthuseffekten. 11-10-02 …

Centern borde satsa på hållbara landsbygdsföretag i st f på ohållbar etanol

C-skribenterna åp Brännpunkt 110921 vill straffa bränslesnåla diesel- och bensinbilar. Trots att det är de som nu snabbt minskar utsläppen. Medan etanolbilarna är mycket ineffektiva. Och globalt leder odling av etanolens råvara till överutnyttjande av mark och skog, som redan utarmas …

KD i Stockholm skyller bostadsbrist på medborgarna

Erik Slottner (KD) i Sth Stadsbyggnadsnämnd skriver i SvD 110822 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/extra-vaningar-skapar-tusentals-bostader_6407019.svd När Slottner söker orsaken till bostadsbristen hamnar han i att skylla på medborgarna, som alltid klagar och en del är aggressiva. Verkligheten är att de under ett antal årtionden har kommit in …

Miljöpartiets miljöpolitik ger sämre miljö och ekonomi

På Brännpunkt 110823 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/annie-loof-blandar-applen-och-paron_6408129.svd skriver Birger Schlaug MP att beräkning av utsläppen från vår konsumtion ska ta med importens utsläpp. Det är helt rätt. Men man ska också dra ifrån exportens utsläpp, och de är stora. Men det ”glömmer” Schlaug att nämna. …

Modern ny svensk kärnkraft ger export och löser avfallsfrågan

Tysklands utrikesminister skriver på Brännpunkt idag om Tysklands omställning av elkraften, men nämner inte med ett ord att vindkraften inte ger något nämnvärt kapacitetstillskott, som man kan räkna med, eftersom det ofta blåser för litet och ibland för mycket. Därför förblir behovet …