Archive for april, 2011

Miljöpartiet struntar i miljön och välståndet

Miljöpartiet lägger en riksdagsmotion om att stänga kärnkraft. I sitt fanatiska kärnkraftsmotstånd struntar MP i det mesta. MP struntar i att vi inte har naturkatastrofer och kan lära oss förbättra reservkraften till kärnkraftverken. MP struntar i att Sverige kan få stora exportintäkter från elexport. Det kan behövas när annan export utsätts för alltmer mördande konkurrens från låglöneländer med liten miljöhänsyn. MP struntar i att elexport ersätter kolkraft i Europa. MP struntar i att Norge kommer att köpa mer el från norra Sverige.

Miljövänsterns svek mot natur och människor

I SvD 110402 slår Fridolin och Torekull mot kärnkraften och Vattenfall. De tiger om att svenska kärnkraftverk genom en pågående modernisering håller på att nå högsta klass vad gäller säkerhet och att nya reaktorer stänger av sig själva vid incidenter. De döljer att ny kärnkraft, generation 4, kommer att förbruka avfallet. Därmed är kärnkraften en hållbar teknik som ger storskalig minskning av växthusgaser. Samtidigt ges svensk industri möjligheter inom en spetsteknologi.
De tiger också om att Vattenfalls satsning på att utveckla CCS medför att den oundvikliga kolkraftens utsläpp kan fångas upp och lagras i porös berggrund, ett avgörande steg för att klara klimatkrisen.
Dessa två satsningar är avgörande för en hållbar framtid. De behövs tillsammans med solkraft mm för att klara miljön och klimatet.
Detta tiger författarna om. Detta är miljövänsterns stora svek mot naturen och människorna.