Archive for maj, 2011

Svensk vapenexport alternativ till stormakter

I DN 110517 kräver FP, KD och vänsterpartierna att Sverige ska skärpa reglerna för vapenexport. Min kommentar:
En effekt om Sverige skärper sina regler blir att stormakterna tar över affärerna. Då blir diktatorerna och stormakterna ännu litet mer sammanknutna, vilket kan ge sämre möjligheter för oppositionen.
En effekt till: Svensk högteknoklogisk industri tappar ytterligare. Det räcker med handicap beroende på avstånd och högre skatter.