Archive for juni, 2011

Stoppa EU:s miljardrullning

Nu vill EU-kommissionen öka miljardrullningen och ta ut 10 miljarder mer per år från Sverige. Tillsammans med likasinnade länder måste vi sätta ned foten. EU verkar länge ha letts av orealistiska politiker. Medlemmar med svag ekonomi har bjudits in i för snabb takt och med för låga krav. Gemensam valuta med länder med svagt utvecklad ekonomi är inte bra för någon. Man försöker skynda på utvecklingen med regionalstöd, och ännu värre med jordbruksstöd – inte en bransch som utvecklar de mindre utvecklade länderna. Fusket är stort i miljardfloden.
Sverige m fl nyktra stater måste ställa stenhårt ultimatum. Dra ned budgeten, annars går vi ur, bildar en egen grupp och erbjuder ett avtal med EU. EFTA var kanske inte så dumt.

 

Energieffektiva bilar är ännu mer bästa bilarna

IEA:s studier tar kål på myter (110615 Fact versus fiction). IEA menar att regeringarnas utfästelser inte är i närheten
av att räcka till för att begränsa uppvärmningen till 2 grader. Summan av länders mål för elbilar och laddhybrider skulle år
2020 leda till en försäljning på 7 miljoner bilar och ett bestånd på 20 miljoner eldrivna bilar. Det vore en succé, men bara 2 % av den miljard bilar som då förväntas finnas i världen.

Kol är inte alls på väg ut. Det är den näst största energikällan efter olja och den största el-källan. Under det senaste årtiondet har kol varit den snabbast växande energikällan och står för 47 % av elkonsumtionen. Kinas nationella oljebolag styrs bara i begränsad av regeringen utan drivs av kommersiella initiativ på marknaden.

Min kommentar: Energieffektivare bilar är således bästa bilarna, det blir ännu mer sant. Samma slutsats kan dra av rönen att etanol inte leder till nämnvärd minskning av växthusgaser, när man tar med alla effekter, vilket officiella data ännu inte gör. Ännu mycket bättre är förstås kollektivtrafik och cykling.

Att avskilja och lagra koldioxidutsläppen från kolkraft framstår också som intressant, om man bara kan få ned kostnaderna. Här jobbar ju Vattenfall på, miljövänsterns speciella strykpåse.

4e generationens kärnkraft mest hållbar teknik

I DN idag 110620 glädjer sig J Tiberg åt tysk och italiensk rädsla för kärnkraft. Han kallar kärnkraft för uråldrig teknik.

Kärnkraftstekniken är ung hightech. Efter att utvecklingen har varit nedtryckt av politiker så har den tagit fart igen. 3e generationen med automatisk avstängning m fl säkerhetslösningar byggs. 4 generationen utvecklas. Dess användning av uttjänt bränsle kommer att ge utsläppsfri el i hundratals år. Det är också den enda ansvarsfulla lösningen på avfallsproblemet – liten mängd kort tid i st för oacceptabla 100 000 år. Ta ansvar för avfall och miljö, satsa på 4e generationens kärnkraft!

Allemanrätten en tillgång att värna

SvD hyllar inskränkningar i allemanrätten. Men de flesta sköter sig i naturen. Det stora problemet är att människor kommer ut i naturen alldeles för litet, särskilt barn. Forskning bekräftar det som vi känner när vi kommer ut, att naturen ger oss stor glädje. Den svenska allemansrätten ligger bakom att vi ändå har relativt bra kontakt med naturen och därmed är villiga att göra insatser för att värna den i dessa tider av extrem naturförstöring som hotar vår planets produktionsförmåga och skönhet. Restriktioner måste därför inskränkas till att komma till rätta med rena avarter.