Archive for juli, 2011

Modern ny svensk kärnkraft ger export och löser avfallsfrågan

Tysklands utrikesminister skriver på Brännpunkt idag om Tysklands omställning av elkraften, men nämner inte med ett ord att vindkraften inte ger något nämnvärt kapacitetstillskott, som man kan räkna med, eftersom det ofta blåser för litet och ibland för mycket. Därför förblir behovet av sådan s k baskraft i stort sett oförändrat, som vattenkraft, kolkraft och kärnkraft. Tråkigt för Tyskland, som tvingas satsa på dyr infångning av koldioxid från kolkraften och dyr nätutbyggnad.

Men det är en exportmöjlighet för svensk el. Vi bör bygga ny säker kärnkraft, vars s k 3e generation kommer att bli prisvärd när nu Finland (Outoluokto) och Frankrike (Flamanville) har tagit kostnaderna för de första utvecklingsexemplaren. Det är också dags för Sverige att medverka i pågående utveckling av kärnkraftens generation 4 som drivs med avfallet från nuvarande kärnkraft, och därmed löser avfallsfrågan. Nuvarande plan på nedgrävning i 100 000 år är inte seriös. Under den tiden kan vi få 1000 Hitler.

Stoppa bidrag till biodrivmedel bättre för staten, företagen och miljön

Andreas Carlgren skriver på Brännpunkt 110721: Sverige ska göra sig oberoende av bensin och fossil diesel.Biodiesel ska alltså finnas med, underförstått. LRF:s inflytande är väl dolt, då Carlgren vet, att genom att öppna för biodiesel så får vi stora mängder importerad diesel från tropiska skogar. Först röjs regnskogen, sedan planteras oljepalmer och till sist certifieras plantagerna. Regnskogen försvinner, med sin skönhet och artrikedom, samt förmåga att lagra koldioxid.

Men svenska skogsbönder skulle förstås tjäna pengar på att använda skogen till biodiesel, där staten bidrar till utvecklingen. Vi borde i stället hushålla med svensk skog när världens skogsresurser överutnyttjas alltmer genom ökad konsumtion av papper, trävaror, mm, som ger mer värde per kubikmeter ved än förbränning i motorer. På sikt en bra affär för svensk skogsindustri.

Det allmänna ska inte subventionera biltrafik. Pengarna ska gå till kollektivtrafik, cykelbanor och smart planering av städer. Då minskar behovet av biltrafik. Genom att beskatta utsläppen byggs energieffektivare fordon. Inte en krona i bidrag, utan intäkter – ett bra sätt att sköta offentliga finanser.

Blocköverskridande framtidssatsning för välstånd och miljö brådskar

På Brännpunkt 110709 visar ledande företrädare för obunden forskning hur skadlig Tysklands avstängning av kärnkraften kommer att bli för miljön. Massor av kolkraft byggs. De kritiserar Miljöpartiets Lise Nordin för att undanhålla den informationen när hon bara skriver att det handlar om mer förnybart.

Min kommentar:  Ännu ett exempel på det egendomliga, att Miljöpartiet driver miljöskadlig politik. Deras och LRF/Centerns subventionerande av bioenergi medverkar globalt till ökade uttag av biomassa – vilket pressar redan överutnyttjad natur runt om i världen. Och värre kommer det att bli med ökad konsumtion. Maten blir ännu dyrare för fattiga undernärda. Medan 4e generationens kärnkaft, fri från koldioxid och andra utsläpp, kommer att kunna drivas i hundra år med tidigare avfall, dvs förnybart så länge som vi behöver kärnkraften.

I Centerns fall finns förstås pengar till mark- och skogsägare med i bilden. Men Miljöpatiet? Är det brist på kunskap? Är det politisk taktik och prestige?

Både borgerliga partier och S borde ta avstånd från dessa två falska miljöpartier och lägga fram energi- och miljöpolitik som utgår från naturen och människorna, inte särintressen och politisk taktik.

Energisystemet är infrastruktur med 100-årsperspektiv. Detsamma gäller trafiksystem, som Stockholms T-bana och Sveriges järnväg. Beträffande T-banan bromsas utvecklingen av miljardslösande spårvagnsromantiker, i ett Stockholm med för litet gatuutrymme och snabbt ökande trafikantströmmar.

Dessa långsiktiga systembyggen måste målmedvetet utvecklas med kontinuitet över tiden. Det får inte störas av särintressen, regimbyten eller enskilda politikers vurmer. Det handlar mer om expertis än om politik. Det handlar om vår ekonomi och livskvalitet. Vi har här stora uppgifter att lösa, vilket kräver samling och enighet för Sverige, både här hemma och för vår roll och konkurrenskraft i världen.

Det är dags ställa ut falska miljöpartier, V och SD i kylan ett tag och göra breda överenskommelser om infrastruktur för Sveriges framtid. Ett förbättrat företagsklimat även i andra avseenden skulle kunna ingå i överenskommelsen, t ex avseende arbetskraftsinvandring och regelförenkling. Sänkt skatt på kapitalvinster (minskade avdrag för räntor och förluster), minskad företagsbeskattning och tuffare regler mot den skatteflykt som riskkapital m fl ägnar sig åt, skulle gynna privat ägande som är alldeles för litet idag.

Alla dessa grundläggande förbättringar av Sveriges konkurrenskraft och välstånd har blockerats alltför länge, av småpartier och blockpolitiken. Vi kan inte vänta längre med att släppa loss den positiva kraft som en sådan framtidssatsning skulle ge. Den internationella konkurrensen har blivit alldeles vild  – besluten måste tas nu. Röstunderlaget, folkviljan, för detta finns i riksdagen, men måste släppas fritt.

Både industrin och tjänsteföretagen viktiga

Vi går från storföretags-Sverige till entrenprenörs-Sverige, sade Maud Olofsson i Almedalen. Många har sagt att vi går från industri till tjänster. Påstådda motsatser som inte finns. Alla behövs. Småföretag och tjänster ger jobb. Stora företag och industri ger små och tjänsteföretag uppdrag och svarar för huvuddelen av vår export och tekniska utveckling. De gör Sverige till en van global spelare. Man kan tala väl om småföretag och tjänster utan att nedvärdera storföretagen och industrin, försök! Nedvärderingen skadar, t ex genom att minska ungdomars intresse för teknik och industrijobb. Vi kunde stödja FoU bättre och var finns huvudkontorspolitiken? Sverige har förlorat mängder av huvudkontor, något som ytterst sällan hörs i den politiska debatten. Välkomna till verkligheten, kära politiker!

MP fortsätter vilseleda och skrämma om kärnkraften

Apropå Jan Björklunds artikel om att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya, så svarar MP med att vilseleda och skrämma, och vädja till avund.

MP fortsätter att dra fram att nya finska reaktorn i Olkiluoto blivit dyr. Men alla vet att första enheten av en ny teknik alltid blir dyr och att kostnaden sedan sjunker dramatiskt. Osakligheten övergår till ren SKRÄMSELPROPAGANDA om kärnkraftspark och risker – trots bombsäkra 3e generationens kärnkraft, och med 4e generationen som kommer att köras på avfallet och därmed reducera det befintliga avfallsproblemet från 100000 år till några hundra. Hon fortsätter med AVUND: Stora företag kommer att tjäna pengar på export av svensk kärnkraftsel. Men just den behövs för att Tyskland inte ska behöva miljöfarlig kol och gas när man stänger den egna kärnkraften. Hur ska regeringen gynna svensk industri, undrar MP. Export av en högteknologisk framtidsprodukt som ny kärnkraft skulle verkligen gynna svensk industri. Vi slipper då också att öka användningen av bioenergi. Det minskar den ökande belastningen av naturen, vilket kanske det största  problemet vi har.