Centern skadar miljö och ekonomi

Maud Olofsson rycker ut mot Vattenfalls m fl planer att bygga ny kärnkraft. Ägare av jord och skog tjänar pengar på bioenergi och vindkraft. C rycker ut till försvar för detta så fort planer på konkurrerande ny kärnkraft blir verkliga. C vill fortsätta att sprida skattemiljarder över sina intressenter. Det största problemet i världen är ett stort överutnyttjande av jord, skog och vatten. Värre blir det med ökande konsumtion. Uttagen av biomassa för energi måste minska. För människorna, naturen, djuren – för kommande generationer. 3e generationens kärnkraft ger säkerhet, den 4e kommer att drivas med tidigare avfall – en möjlighet för världen och svensk industri.

Kommentera