Close Menu

Modern ny svensk kärnkraft ger export och löser avfallsfrågan