Archive for augusti, 2011

KD i Stockholm skyller bostadsbrist på medborgarna

Erik Slottner (KD) i Sth Stadsbyggnadsnämnd skriver i SvD 110822

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/extra-vaningar-skapar-tusentals-bostader_6407019.svd

När Slottner söker orsaken till bostadsbristen hamnar han i att skylla på medborgarna, som alltid klagar och en del är aggressiva. Verkligheten är att de under ett antal årtionden har kommit in för sent för att kunna påverka, kundmakt existerar knappt i oligopolmarknaden. Politiken har länge bidragit till den situationen, t ex regleringar. Staden samarbetar med fåtalet stora bygg- och fastighetsbolag i stället för att dela upp projekten och ge de många företagen chansen – det har gett en marknad som kan strunta i vad folk tycker.
Det har bidragit till att lådhuskulturen har gett oss enformiga förorter och nu dito områden runt omkring innerstaden – tacka flr att folk är irriterade!
Gå på de verkliga problemen Slottner, i stället för att ge dig på medborgarna/kunderna!

Miljöpartiets miljöpolitik ger sämre miljö och ekonomi

På Brännpunkt 110823 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/annie-loof-blandar-applen-och-paron_6408129.svd skriver Birger Schlaug MP att beräkning av utsläppen från vår konsumtion ska ta med importens utsläpp. Det är helt rätt. Men man ska också dra ifrån exportens utsläpp, och de är stora. Men det ”glömmer” Schlaug att nämna. Slugt, om man vill smutskasta svenskarna.
Den svenska exporten av industrivaror är tillverkad med mycket låga utsläpp. Om de, som Schlaug vill, skulle straffas hårdare för sina utsläpp, ja då flyttar produktionen till lågprisländer med höga utsläpp och sämre behandling av personalen. Det är Miljöpartistisk miljöpolitik.

Dags för C hitta bättre grund för sin politik än skadliga bidrag

Annie Lööf skriver 110808 om sin politik, bl. a om hållbarhet och framtidstro: Jag tror att människan vill gott. Alla vill vi överlämna en grönare, renare och lite bättre värld till våra efterkommande. Men många saknar fortfarande redskapen och ledarskapet på vägen mot det uthålliga samhället. Den kanske största utmaningen för C är att förnya och utveckla en miljöpolitik med den enskilda människans möjligheter och framtidstro i fokus.

Min kommentar: C utnyttjar sina ministerposter till att ge miljarder varje år till ägare av åker och skog och C stödjer motsvarande bidrag på hundratals miljarder inom EU. Bidrag går till biodrivmedel och annan bioenergi, trots att trycket på naturen
från odling och skogsavverkning är mycket större än vad naturen tål. Och trycket ökar med en ökande konsumtion. C:s bidrag ger de egna kärnväljarna miljarder på naturens och de hungrandes bekostnad. Och biomassan ger mkt större värde som mat, papper, etc. Dålig ekonomi behöver vi inte mer av.

När C var ungt försörjde jord- och skogsbruk halva svenska folket, idag någon procent. Då var naturen ganska oförstörd, idag förstörs natur i enorm omfattning – med bidrag. Hitta en annan grund för C! T ex att stimulera utveckling av långsiktigt hållbara landsbygdsföretag.