KD i Stockholm skyller bostadsbrist på medborgarna

Erik Slottner (KD) i Sth Stadsbyggnadsnämnd skriver i SvD 110822 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/extra-vaningar-skapar-tusentals-bostader_6407019.svd När Slottner söker orsaken till bostadsbristen hamnar han i att skylla på medborgarna, som alltid klagar och en del är aggressiva. Verkligheten är att de under ett antal årtionden har kommit in …

Miljöpartiets miljöpolitik ger sämre miljö och ekonomi

På Brännpunkt 110823 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/annie-loof-blandar-applen-och-paron_6408129.svd skriver Birger Schlaug MP att beräkning av utsläppen från vår konsumtion ska ta med importens utsläpp. Det är helt rätt. Men man ska också dra ifrån exportens utsläpp, och de är stora. Men det ”glömmer” Schlaug att nämna. …