Värna allemansrättens frihet i reglerat samhälle

I DN 121223 http://www.dn.se/debatt/dom-om-skidsparsavgift-hot-mot-allemansratten skrivs att högsta förvaltningsrätten beslutat tillåta avgifter för att åka i skidspår utanför Mora. Spår anläggs naturligtvis där det går att ta sig fram i terrängen, d v s där folk normalt åker. Avgifter där är en allvarlig …

Borgerlighet är fint – förenar liberalt och konservativt

På DN Debatt http://www.dn.se/debatt/borgerlighet-ar-inte-overklassfasoner skriver LUF 121127 att de som liberala också vill kalla sig borgerliga. Min kommentar: Mycket bra! Men en sak: Man är välkommen i LUF bara om man omfamnar liberalismen och släpper konservatismen. Men de båda ideologierna går väldigt …

Självspäkeriet avskaffat

I SvD skriver företrädare för kyrkan och Naturskyddsföreningen att Sverige inte satsar en krona på klimatfinansieringen i fattiga länder http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bryter-sina-klimatloften_7698052.svd Mycket svenska skattepengar går till klimatåtgärder och ger samtidigt välstånd till biståndsländer. Men skribenterna gillar inte att vi hushållar så effektivt …

Stadsbyggnadsgruppen är inne på sitt 3:e varv 1:a och 2:a varvet 2008-12 hittar du under fliken Politik i huvudmenyn: http://ulfjohannisson.se/politik/harliga-stockholm/ Det första varvet handlade om planprocessen, det andra om arkitektur, stadsplanering mm. Inför nystartsmötet 121009 hade 34 personer hade anmält sig för deltagande , jämfört med …

Kultur kan både ha kvalitet och produceras effektivt

Radioteaterchefen påstår att kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt skrev ”hårda ord” när det var sakligt.Så blir det mer berättigat att kritisera. Kulturborgarrådet pekade på effektiviseringsmöjligheter hos Dramaten främst när det gäller stödfunktioner som ateljé, mm. När det gäller pjäserna så skrev kulturborgarrådet om att som Stadsteatern …

Kräv åtgärder för bättre fungerande marknad i stället för bidrag

På SvD Brännpunkt 120906 skriver 7 företag inklusiuve Lantmännen: Vi behöver svar om klimatpolitik. Bra att de bl. a kräver tydlig energipolitik! Ska denna vara miljövänlig och ta hänsyn till människors behov av mat, så ska vi satsa på 4e generationens kärnkraft …