Archive for juni, 2012

Bryssel vill bara ha mer – fokusera EU

Se SvD artikel: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/mer-budgetmakt-till-eu-foreslas_7302599.svdoch mina kommentarer:

Kommentar 1: Dags att bromsa Bryssel. Problemet är inte för litet centralstyrning, utan för mycket. Därav följer att euron måste begränsas till länder på samma utvecklingsnivå. Annars kräver euron centralstyrning. Och det är fel att trappa ned det svenska motståndet mot EUs bidragsraseri. De länder som vill ha EUbidrag till jordbruk och fonder kan komma överens om det och betala dem själva gemensamt. Men andra länder ska inte tvingas sprätta iväg hundratals miljarder som används mycket ineffektivt. Tillbaka till EUs centrala uppgifter att främja handel, gemensam utrikespolitik i en global värld mm. Det är hög tid att i allians med andra länder driva dessa frågor tufft.

Kommentar 2: Europas rikedom är olikheterna, de olika väl utvecklade kulturernas mångfald. Bryssel ska hållas på mattan. Ta bort det mesta av bidragen och se till att EU fokuserar på frihandel och gemensam utrikespolitik i den globala världen. För att uppnå konkurrens och lika villkor för företagen i Europa behövs gemensamma regler för konkurrens och för att skydda miljön. Punkt. Se hur centralmakten i Bryssel bara vill ta för sig mer! Det är hög tid att dra ned budgeten!

Så får vi fart på försäljningen av el- och elhybridbilar för måttliga pengar

Hur får vi fart på försäljning av el- och elhybridbilar i Sverige för måttliga skattepengar?

Med vår nästan fossilfria el (vatten- och kärnkraft) skulle det snabbt minska utsläppen av växthusgaser. Mitt förslag är att subventionera nyttjande av hyrbilar med eldrift/hybriddrift så kraftigt att folk väljer dem. Hyrbilar har många gånger större utnyttjande per dygn än privatbilar. Det är ju antalet körda mil med elbilarna som minskar utsläppen, inte antalet bilar.

Genom att den totala investeringen i bilköp blir relativt låg så blir statens subventionskostnad per minskat ton
koldioxid låg, trots hög subventionsgrad för den som hyr.

Förutom den direkta minskningen av utsläppen av växthusgaser, så skulle många människor få känna på hur det är att köra elbil. Det skulle ta bort folks osäkerhet och bidra till att efterfrågan på elbilar ökar. Och då skulle köpen av diesel-, etanol- och bensinbilar minska i motsvarande grad.