Archive for augusti, 2012

Ta bort bidrag och produktionsmål för biodrivmedel i EU

SvD Ledare 120830 om kontraproduktiva bidrag till biodrivmedel: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sprit-och-politik-hor-inte-ihop-inte-heller-i-eu_7459340.svd

Feltryck? Det står: regeringen borde verka för att avskaffa ”och produktionsmål” för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Borde vara ”bidrag och produktionsmål”. Vidare: Förutom högre matpriser och hunger har EU erkänt att utsläppssiffrorna de (och därmed vi i Sverige) använder inte tar med utsläpp av växthusgasen lustgas (dikväveoxid) från gödningen, och inte de indirekta utsläppen av koldioxid när bortkörda småbrukare röjer mark för ny odling, t ex när de eldar upp skogen. När man räknar in detta minskar biodrivmedel inte utsläppen alls. Under de första årtiondena ökar det utsläppen. Slöseri med skattepengar och naturförstöring och utsläppsökning. Stoppa bidragen!

Blocköverskridande ö k om ny kärnkraft kanske behövs för energiförsörjning och miljö

Carl B Hamilton ogillar S krav på blockverskridande förhandlingar, och gör en troligen riktig analys av S syfte. Utan blocköverskridande överenskommelse kan det bli en lång och plågsam process för S linjebyte, om det alls blir av. Men vad händer då? Då kommer den långa och känsliga processen för att belsluta och bygga ny kärnkraft att utsättas för ständiga hot från S. Kanske är S ansiktsräddning genom en blocköverskridande överenskommelse ett rimligt pris för att säkra Sveriges energiförsörjning och miljöansvar.

Vi vet inte hur S vänsterfalang och S kommer att bete sig. Men det borde vara helt klart att Sveriges energiförsörjning och miljöpolitik väger tyngre än att S skulle få litet hjälp att bli av med en av många svagheter, som vi kan exponera för svenska folket.

Vilka alternativ finns att säkra den viktiga utbyggnaden – den frågan måste alliansen tänka igenom mycket noga!

Stark krona, sänk räntan ropar industrin – Passa på minska ränteavdrag o kapitalskatt

Sänk räntan ropar exportindustrin, med för dyr krona. Och passa då på att minska ränteavdragen, så att av stark krona gynnade privatpersoners lånebubbla inte förvärras. Dvs, den ”enda” effekten blir att vi räddar exportföretagen och jobben där! Och sänk kapitalskatten => fart på investeringar!

Bra av Cervenka om lånekrisen

Tack, bra artikel! Ett annat sätt att uttrycka det: Kortsiktigt agerande (lånefest) från stater och banker har lett till så stora problem att de kräver kortsiktiga lösningar, som förvärrar de långsiktiga problemen.

Vi behöver skogen – dags för noll vargar igen

Idag i DN: http://www.dn.se/sthlm/varg-dodade-31-far-nara-stockholm

Dags för skivbordsvargälskare att packa ihop. Våra jägare, med världens bästa utbildning och etik, har tagit över vargens roll i ekosystemet, med framgång. Man ska inte ändra i ett vinnande lag! Låt jaktlagen ha hand om detta. Våra förfäder levde nära naturen och visste mer, dags för noll vargar igen. Skräm inte bort den moderna människan från skogen. Människors kontakt med naturen skapar engagemang för skyddet av naturen. Och livskaftig, artrik och frisk natur är nödvändig för vår framtid.