Kräv åtgärder för bättre fungerande marknad i stället för bidrag

På SvD Brännpunkt 120906 skriver 7 företag inklusiuve Lantmännen: Vi behöver svar om klimatpolitik. Bra att de bl. a kräver tydlig energipolitik! Ska denna vara miljövänlig och ta hänsyn till människors behov av mat, så ska vi satsa på 4e generationens kärnkraft …