Archive for september, 2012

EU behöver ledning som förstår Europa

EU-president Barosso m. fl vill driva EU mot federation och mer makt åt Bryssel. Europas främsta kännetecken är att det har olika kulturer, rika kulturer, och olika ekonomier. Det betyder att EU ska vara smalt och vasst, utan strukturfonder och jordbruksbidrag. Barosso m fl. verkar sakna kontakt med Europas själ och verklighet. Han skapar en ovidkommande debatt som tar tid från viktig problemlösning och utveckling av EU. Vem och vilka ska styra EU? Bidragstagarna eller de som ser framåt?

Kräv åtgärder för bättre fungerande marknad i stället för bidrag

På SvD Brännpunkt 120906 skriver 7 företag inklusiuve Lantmännen: Vi behöver svar om klimatpolitik.

Bra att de bl. a kräver tydlig energipolitik! Ska denna vara miljövänlig och ta hänsyn till människors behov av mat, så ska vi satsa på 4e generationens kärnkraft och inte ge bidrag på biodrivmedlen.

Men i övrigt verkar de 7 mest vilja ha bidrag. Har näringslivet blivit bidragsinriktat? I en sund marknadsekonomi stimuleras miljösatsningar av konsumentkrav. Varför kräver inte de 7 företagen utökad konsumenträtt och att stat och kommun satsar på konsumenters möjligheter att utöva sitt inflytande? Det vore att utveckla marknadsekonomin.