Värna allemansrättens frihet i reglerat samhälle

I DN 121223 http://www.dn.se/debatt/dom-om-skidsparsavgift-hot-mot-allemansratten skrivs att högsta förvaltningsrätten beslutat tillåta avgifter för att åka i skidspår utanför Mora. Spår anläggs naturligtvis där det går att ta sig fram i terrängen, d v s där folk normalt åker. Avgifter där är en allvarlig …