Hållbart byggande – KD tittar åt fel håll

KD:s Ewa Samuelsson och Erik Slottner skriver i SvD 121219. De gillar inte att staten ska samordna regelverket för hållbarhetsfrågor i byggandet. Det ska kommunerna göra.

Min kommentar: Att 290 kommuner ska kämpa med ett samordningsarbete, som alla vill ha, är slöseri med resurser. När staten har levererat kraven sköts arbetet för hållbarhet bäst av marknaden. Men där är konkurrensen begränsad på grund av fåtalsvälde. Så både stat och kommun bör vidta åtgärder för att öka konkurrensen i bygg- och fastighetsbranschen. Då kommer denna att styras av krav på hållbarhet från hyresgäster och köpare av lägenheter och lokaler.

Kommentera