Archive for maj, 2013

Världen på 3 min 19 sek

Hans Rosling visar världen med lego

http://www.guardian.co.uk/global-development/video/2013/may/17/population-climate-change-hans-rosling-video?CMP=EMCGBLEML1625

Bra så långt men fixa konkurrens Attefall!

Attefall i SvD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/krav-pa-kommuner-att-bygga-bostader_8211168.svd

Regeringen har jobbat bra med förenklingar av planprocessen mm. Nu ökar regeringen regelverket och vill styra upp kommunerna. Det kan vara bra. Attefall annonserar samtidigt en andra omgång. Men innan man ökar toppstyrningen måste regeringen göra allt för att konkurrensen ska öka, så att marknaden inte skapar utan löser problemen. Lokalt har vi fåtalsdominans, oligopol, vad gäller arkitektutbildning, arkitektkontor, konsulter, bostadsägare och byggare. Kostnaderna för att bygga ligger 70 % över EU-snittet och det beror inte bara på regler utan också på svag konkurrens. Oligopol leder till lägre volym, sämre kvalitet och högre priser – en fråga där ekonomerna faktiskt är överens.

Dålig kvalitet i förslagen ligger säkert bakom mycket av klagomålen. Men Attefall gör ingen sådan analys utan skyller lättvindigt på allmänheten. Han klistrar respektlöst etiketten Nimby, bygg inte här, på folk. Det finns en liten grupp notoriska klagande, men annars är det ofta rättmätiga och bra synpunkter. Oligopolister behöver inte bygga som folk vill. Konkurrens skulle få dem att ligga på knä i stället. Visa respekt, Attefall! Sätt fart på konkurrensen, så får vi se hur det blir med klagomålen.

Humanistisk arkitektur eller avskalade lådor? Låt medborgarna välja!

En ny Citysanering pågår bit för bit.

130330 Nya Citysaneringen kortkort

Karl Staffs Park

Apropå Epstein i DN 130517 http://www.dn.se/blogg/epstein/2013/05/17/karl-staaffs-park-forsvinner/

Den finaste vyn vid parken tycker jag är den från Birger Jarlsgatan söderut från Eriksbergsplan, så underbart fin husrad. Den skulle komma i skymundan om man bygger något högt. Om det ska byggas, så bör vara ett  krav att huset ska hålla samma höjd som övriga hus, hålla sig inom samma färgskala mm. Ungefär som Brunnberg & Forshed gjorde mellan Norra Bantorget och Lilla Bantorget.

Torsgatan vid Norra Bantorget