Bra så långt men fixa konkurrens Attefall!

Attefall i SvD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/krav-pa-kommuner-att-bygga-bostader_8211168.svd Regeringen har jobbat bra med förenklingar av planprocessen mm. Nu ökar regeringen regelverket och vill styra upp kommunerna. Det kan vara bra. Attefall annonserar samtidigt en andra omgång. Men innan man ökar toppstyrningen måste regeringen göra allt för …

Karl Staffs Park

Apropå Epstein i DN 130517 http://www.dn.se/blogg/epstein/2013/05/17/karl-staaffs-park-forsvinner/ Den finaste vyn vid parken tycker jag är den från Birger Jarlsgatan söderut från Eriksbergsplan, så underbart fin husrad. Den skulle komma i skymundan om man bygger något högt. Om det ska byggas, så bör vara ett  …

Synpunkter på förslag till Arkitektur Stockholm Synpunkter på Arkitektur Stockholm 130906 Samrådsskrivelse Arkitektur Stockholm 130904 St Erik yttrande Arkitektur-Stockholm

Gör slut på bostadssocialismen – och arkitektursocialismens grå lådor

SvD ledare skriver idag om bostadssocialismen mm. Jag skrev en kommentar: Tack PJA för att du för fram Assar Lindbäcks förslag om att värdarna kan köpa ut hyresgäster mm. Att visa på realistiska övergångslösningar kan vara nyckeln till ett beslut bort …