Archive for juli, 2014

Vårt gemensamma ansvar att förnya partierna

Replik 140721  http://www.dn.se/debatt/vart-gemensamma-ansvar-att-fornya-partierna/ på Olle Wästbergs artikel på DN Debatt http://www.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/

(Den här artikeln skrevs när jag lämnade Moderaterna. Jag gick över till Folkpartiet och möter där ett stort engagemang i utveckling av politiken, även med inpass från nya personer/ UJ 140915).

De politiska partiernas minskande medlemsantal gör att små grupperingar får för stor makt och andra för liten. I slutänden missar vi utveckling av samhällsklimat och välstånd. Vill du förändra? Gå in i ett parti, läs på, lyssna, kräv att få delta i utveckling av politiken! Partierna har inget hållbart alternativ till att stimulera detta. Vi har inget alternativ till partierna.

Allt färre medlemmar utmanar och utvecklar partiernas politik. Ledande grupperingar kan permanenta sin makt och rekrytera ja-sägare. Det ökar risken för att de fastnar i politiska positioner som håller samman den egna gruppen. Fåtalet medlemmar med alternativa idéer får svårt att samla tillräckligt stöd för att kunna påverka ledande gruppers idémonopol.

Detta gäller troligen alla partier. Det kan t ex vara en förklaring till att Moderaterna går långsamt fram i att utveckla en effektiv miljöpolitik, som alternativ till Miljöpartiets miljardslöseri. Sveriges utsläpp av växthusgaser är låga, bl a tack vare kärnkraften. Men miljarder slösas bort på vindkraft och miljöförstörande bioenergi med låg klimateffekt inkl. alla utsläpp. Alliansen låter Centern driva denna politik med miljardbidrag till kärnväljare inom jord- och skogsbruk. Med S och Miljöpartiet skulle miljardslöseriet förvärras, särskilt om man lägger ned relativt miljövänlig kärnkraft.

I t ex Stockholm tillåts fåtalet dominerande aktörer fortsätta bygga funktionalistiskt, trots att folk vill ha blandad stad och vackra hus, och att politikerna skulle kunna kräva detta. Deskulle kunna vidta åtgärder för att öka konkurrensen. Det skulle tvinga fram ökat byggande i folks smak och till lägre priser. Men man klagar i stället över att folk klagar på de dåliga byggförslagen.

Partiernas smala förankring och kompetensbas gör att möjligheter till välstånd missas i dessa frågor och vård, skola, mm. Med medias hjälp ägnas i stället kraften t ex åt rasism och feminism i ett av världens mest främlingsvänliga och jämlika länder. Maning till balans och förankring i sådana frågor riskerar att bli nedsablad av konfliktsökande media, rättänkande debattörer och taktiska politiker, eller negligerad i tyst samförstånd.

För att bli intressanta måste partierna stimulera internt skapande av politik på alla nivåer i sina organisationer och låta debatten bli delvis offentlig. Lämna tyck-till-nivån och kräv att medlemmarna sätter sig in i frågorna. Pensionärer med tid kan bidra stort med insikt och ledarskap.

Många människor gör ideella insatser, men få ägnar sig åt politik. Skyll dig själv! Ska karriären få ta allt? Bara klaga leder ingen vart. Gå in i ett parti, gärna tillsammans med några, kräv att få delta i utveckling av politiken. Öppna för andra förnyare när du kan! Partierna är grunden i det system vi har för offentligt beslutsfattande.

Ulf Johannisson

Civilekonom, f d företagsledare

 

Bygg ytterstaden attraktiv för Stockholms tillväxt

Attefall vill bygga mer småhus enligt artikeln http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bygg-tatare-inte-glesare_3745008.svd. Förhoppningsvis menar han inte att styra om vi ska välja småhus eller lägenhet. Politikens uppgift är att se till att förutsättningarna är goda för den mix av boende som vi vill ha, småhus eller lägenhet, mitt i stan eller nära naturen, bostadsrätt eller hyresrätt etc.

Som artikelförfattarna skriver så måste det enorma behovet av byggande ske genom förtätning av mindre täta områden. Annars hamnar t ex vi i Stockholm långt ut med långa resor, och bygger sönder den redan täta gamla innerstaden, älskad genom sin livfulla blandning av allt, bostäder, arbete, service och trafik. Därmed är det den som är mest modern, inte modernisternas funktionsuppdelade stad med dessa funktioner var för sig, som artikelförfattarna fyndigt påpekar.

Förtätningen av yttre stadsdelar behöver inte betyda att grönområden tas i anspråk i nämnvärd omfattning. Man kan förtäta inom områden så att man samtidigt får en mer blandad livfull stad efter varje områdes förutsättningar, vilket gör områdena attraktivare med minskad segregation som följd. Vi behöver alltså inte helt bygga samman stadsdelar där det innebär att ta värdefull grönska i anspråk. Då respekterar vi att de många som vill bo i Stockholm fortfarande har behov av grönska. I stället för att bygga samman förorter kan man länka samman dem genom att t ex göra gata av motorleden som skiljer dem åt och bygga en gata och en gångväg mellan dem. Det ökar också tillgängligheten till naturen, vilket förstärks om man lägger mer service mm i den nu attraktivare kanten mot det gröna. Se kort sammanfattning av rapporten ”Kajer mot det gröna” som beställts av Delegationen för hållbara städer. 140618 Arken m fl Kajer mm TE UJ bearbetn