Archive for november, 2015

Elbilen effektivast

Fick just mail från Mats Hägglund, Uppsala-Moderaterna

Elbilen är på frammarsch !

Teknikskiftet från fossilbilar till elbilar har nu pågått i cirka 100 veckor. Generellt tar ett teknikskifte 200 – 250 veckor. Detta gör att vi har tre mycket spännande år framför oss då bilmarknaden kommer att förändras mer än de senaste 100 åren. Redan 2017 kommer det tre bilmodeller som konstrueras för att gå 40 mil på el och förväntas kosta runt 350 000 kr. Elbilarna kommer till följd av sin höga verkningsgrad (se nedan) sannolikt slå ut samtliga andra miljösatsningar, då de får en låg totalkostnad.
• Elbil 1,8 kWh/mil
• Vätgasbil 3,8 kWh/mil
• Dieselbil 4,6 kWh/mil
• Biogasbil 6,4 kWh/mil
• Bensinbil 6,4 kWh/mil

Min kommentar: Framtiden är här!