Archive for juni, 2016

Varför bygger man inte vackert och trivsamt i Stockholm?

Och man bygger för litet trots att man bygger nya förorter och tar naturen i anspråk, varför? Läs Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev här

Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev juni 2016

 

 

Akut läge för Stockholms arkitektur

Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 160614

Hej! Läget är akut för Riksintresset Stockholm innerstad med Djurgården. Det man menar när man säger: Stockholm är en av världens vackraste städer.

NOBEL CENTER

SvD i dag, folkförakt från Nobelhuset AB:s styrelse http://www.svd.se/nobel-center-far-inte-forhalas-mer/om/nobelcentret

  • ”Förtryckta formulär” för kommunalbesvär skulle göra dessa mindre betydelsefulla. Det som har gjorts är att ge människor som inte vet riktigt hur man skriver möjlighet att göra det de vill, ett stöd för demokratin! Dessutom var det inte förtryckt utan dokument som man kunde ändra. Med denna desinformation försöker Anell få det till att detta inte är en massrörelse. Det är folkförakt.
  • De organisationer som har skickat samrådsskrivelser har tillsammans sexsiffrigt medlemsantal. Facebookgruppen Bevara Blasieholmen – stoppa nobelbygget har mer än 10000 medlemmar. Den senaste demonstrationen lockade mer än 2000 personer på demonstration, dessutom 3 tidigare demonstrationer. Antalet samrådsskrivelser var mycket stort. När dessa antal jämförs med vad som har förekommit tidigare är detta bland de allra största folkliga motstånden. Summa: det är så mycket massrörelse det kan bli!! Anell försöker förminska detta – vilseledande!

Anell skriver i artikeln om att vilseleda människor. Så här vilseleder han:

  • Nobel C blir en publik, vetenskaplig mm arena för Nobel Center – det kräver inte placering på Blasieholmen. Det skulle troligen bli bättre i Vetenskapsstaden genom kontinuerlig samverkan med forskare och studenter ”vägg i vägg”.
  • Stockholmarna får en ny park på en plats som ingen stockholmare i dag frivilligt besöker. Det kan man få utan Nobel Center för småpengar relativt sett, och mycket snabbare.
  • Hög arkitektonisk kvalitet utan att sätta det i samband med Riksintresset Stockholms innerstad
  • Förslaget har väl genomarbetade lösningar. Men trafiken har inte lösts, Blasieholmen är helt enkelt för trång. Förstörelsen av Riksintresset Stockholms innerstad är väl genomarbetad – för att sedan tonas ned.
  • Skrivelser från organisationerna innehåller seriös och noggrann analys av fakta.

STOPPA RIVNINGEN AV ASTORIAFLYGELN!

Den vackra Astroriaflygeln på Nybrogatan i Stockholm ska rivas för att ge plats åt ännu en modernistisk låda. Humlegården AB, ett helägt dotterföretag till Länsförsäkringar AB, står som ägare för Astoriaflygeln. https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif  Bildspel https://www.facebook.com/groups/Arkitekturupproret/permalink/1031680333589910/

KULTUREN DÄR DETTA HÄNDER

Rivningen av ”Stockholms vackraste hus” bildspel https://www.facebook.com/groups/Arkitekturupproret/permalink/1031680333589910/ och artikel http://www.svd.se/stockholms-vackraste-hus-smulades-sonder-jag-grater Stockholms vackraste hus revs Mycket har rivit sedan dess och mer är på gång. Vi måste kräva politiker som klarar av kvalitet och volym samtidigt. Kunskap finns att få.

Bildningens bro på väg att brista http://www.svd.se/lanken-mellan-universitet-och-samhalle-riskerar-att-brytas Bildning handlar om det djup och den bredd i kunskaper om samhälle, kultur och vetenskap som behövs för att se t ex byggbesluten satta i ett sammanhang och kunna förmedla det till allmänheten.  Vad händer om politiker och byggherrar brister i bildning? Goda beslut kräver också mod att se förbi rop på kortsiktiga lösningar för att bevara det goda i ett samhälle och skapa ett bättre samhälle på lång sikt.

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på facebook,

http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/

http://ulfjohannisson.se/blogg/

160614 Akut läge för Stockholms arkitektur

Motionstexter för Nej till Nobel Center på Blasieholmen

Skriv en motion i ditt parti: Även om motionen avslås har du väckt en opinion. Nobelstiftelsen och stadens ledning kan påverkas av sådana initiativ.

En motion ska börja med ett Yrkande, gärna med Att-satser. Sedan ett avsnitt Motivering. Och Underskrift, gärna flera personer. Får du en lokal föreningsordförande skriva under för din lokala förening så är det förstås bingo. Skriv kort, t ex så här

Rubrik: Riv upp beslutet om Nobel Center på Blasieholmen, erbjud alternativ

Yrkande: Vi kräver – Att föreningen kräver att Stockholmsförbundet kräver ett upphävande av detaljplanen och tar upp förhandlingar med partier och Nobelstiftelsen om att bygga på annan plats.

Motivering: Detaljplanen håller inte. Majoriteten av partiets väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras, med högsta ansvariga tjänsteman på dubbla stolar i ett viktigt skede samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys. Effekterna på riksintresse, byggnadsminne, Stockholms skönhetsvärden och trafiksituation är oacceptabla liksom effekten på stadens ekonomi inklusive risker. Avslå planen! Det finns alternativ som är bättre än trånga Blasieholmen. Ett Nobel Center bör ligga nära universitet och högskolor för ett tätt samarbete med forskare och studenter. Vetenskapsstaden erbjuder bra alternativ i Nya Norrtull och Albano där nya områden ska bebyggas.

Längre texter som du kan klippa ur

151104 Yttrande Hembygdsfören Norrmalm Granskning Nobel C

160205 UJ t KF Avslå Nobel C planen Erbjud alt

 

Agera mot 2 förskräckliga lådor

Stadsbyggnadsnätverket Agera mot 2 lådor En hög glaslåda i Galleriakvarteret mitt emot NK och rivningen av Astoriaflygeln och den plåtlåda man vill sätta i dess ställe. Mailadresser du behöver finns i dokumentet.