Se hela bredden! Energi och miljö är inte bara klimat.

Jord- och skogsbruk mm förstör ekosystem i ohållbar omfattning: Skogar, jordar, hav, sötvattentillgång, etc. Denna miljöförstöring förvärras snabbt av ökande konsumtion, bidrag till biobränslen mm. Läs mer: Internationell aktion 2013 mot biodrivmedel https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/908/eu-destroys-700-000-hectares-of-rainforest Mitt förslag 2009 091103 Hållbar energi- och miljöpolitik Liten redigering gjord 140227.