Archive for mars, 2017

Bristande stadsplanering är problemet – inte riksintressen

170323 Brister i stadsplanering är problemet

Att skjuta in sig på en enda faktor som riksintressen i denna sammansatta väv av olika byggande och intressen skulle leda till förstörelse av värden samtidigt som det tar bort fokus på möjlig utveckling.