Seminarium ”Hur bevara och utveckla Sth innerstads värden?” Susanna Stenfelt från SBK presenterade projektet Riddaren 18 mm på Nybrogatan. Det gav fördjupad insikt i hur och varför man tullar på hänsynen till Stockholms identitet. Ulf Johannisson knöt sedan an till förslaget till …

Talarkväll 7 okt Hur ska vi bygga i värdefull innerstadsmiljö?

Norrmalmsmoderaterna bjuder in: ’Hur ska vi bygga i värdefull innerstadsmiljö?’ Stora Nygatan 30 2 tr. partistyrelserummet 7 oktober kl. 18 – ca 19.30: Mingel med tilltugg 17.30 – Anmälan till ulf.johannisson@telia.com Presentation av Projektet Riddaren 5, 6 och 18 på Nybrogatan (där …

Ska alliansen slå sossarna i socialism?

Byggvärlden idag: http://www.byggvarlden.se/nyheter/bostader-ska-planeras-regionalt Den borgerliga regeringen ska genomföra planekonomi: ”en parlamentarisk kommitté … ska utreda hur ansvaret för planeringen (min kursivering) av bostäder kan stärkas på regional nivå i syfte att få fart på byggandet” Att avreglera hyresmarknaden och att agera …

Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan

Tänkvärt om att pensionärer måste få samma skatt som andra, i synnerhet innan alliansen gör upp med SD om ett femte jobbskatteavdrag.http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alliansen-bor-inte-ta-emot-stodet-fran-sd_8407920.svd Skatt på pension är skatt på uppskjuten lön. Lika skatt på lika lön är en grundprincip. Därför ska pensionärerna ha …

Gör jobbet, balanserad avreglering av bostadsmarknaden!

Avgående VD för kommunalt fastighetsbolag skriver http://www.dn.se/debatt/hyrorna-maste-sattas-som-pa-en-riktig-marknad/ Vad väntar regeringen på? Avskaffa hyresregleringen. Staten, inte intresseorganisationer, ska normera vad som är skäliga avtalsvillkor och oskäliga hyreshöjningar. D v s realistisk och väl avvägd avreglering. Det är regeringens jobb – gör jobbet!

Ifrågasätt bidragen Omvärdera energipolitiken!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mats-odell-stod-till-opalitlig-el-har-sankt-vattenfall_8400394.svd Det bästa som skrivits på länge om energipolitiken. Det hindrar inte att man bör erkänna att priset för Nuon var alldeles för högt. Man borde naturligtvis ha räknat med vad både lågkonjunktur och subventioner kan ställa till med. Men det är …

Lagom i stället för olagom ger härlig stad

Sverige är olagom, åtminstone inom stadsbyggnad. SvD-artikeln ”Trottoaren som rum för medborgarna” http://www.svd.se/kultur/trottoaren-som-rum-for-medborgarna_8388998.svd antyder behovet av att överge renodlade stadsbyggnadsmodeller och i stället kombinera det bästa av olika idéer. Gågator kan vara bra. Deras död efter 18 beror mer på kontoriseringen av …