Archive for the ‘Energi & miljö’ Category

Se hela bredden! Energi och miljö är inte bara klimat.

Jord- och skogsbruk mm förstör ekosystem i ohållbar omfattning: Skogar, jordar, hav, sötvattentillgång, etc. Denna miljöförstöring förvärras snabbt av ökande konsumtion, bidrag till biobränslen mm. Läs mer:

Internationell aktion 2013 mot biodrivmedel https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/908/eu-destroys-700-000-hectares-of-rainforest

Mitt förslag 2009 091103 Hållbar energi- och miljöpolitik Liten redigering gjord 140227.

FN:s klimatpanel berättar inte sanningen

IPCC berättar inte vad klimatåtgärderna kostar. De berättar inte heller att en del åtgärder inte ger resultat. Läs mer i följande dokument 140414 IPCC berättar inte sanningen om klimatpolitiken

Naturskyddsföreningen kör i vänster dike

Kommentar till Naturskyddsföreningen på DN Debatt 100825 http://www.dn.se/debatt/moderaterna-har-kort-over-smapartierna-i-regeringen-1.1158958

Betr kärnkraften tiger Naturskyddsföreningens ledning om det som inte passar. 4e generationens kärnkraft kommer att drivas med avfallet från nuvarande kärnkraft: Men N fortsätter att framhäva problemen med uranbrytning o lång lagring av avfallet. N pratar om att kärnkraftverk är dyra att bygga när det kommer att bli billigare, eftersom de dyra är de första i sitt slag. Och N ondgör över att ny kärnkraft binder oss för resten av seklet. Vill inte N ha just långsiktigt hållbara lösningar?

Ulf Johannisson, (Webbsida) 12:29, 25 augusti 2010.