Biodrivmedel minskar inte växthusgaser, ökar redan hårt tryck på naturen, höjer matpriser Ökande odling av grödor för etanol och biodiesel ökar trycket på naturen och försvårar situationen för den hungrande miljarden människor. Nu vet man dessutom att etanol och biodiesel snarare ökar än minskar växthuseffekten. 11-10-02 …

Naturskyddsföreningen kör i vänster dike

Kommentar till Naturskyddsföreningen på DN Debatt 100825 http://www.dn.se/debatt/moderaterna-har-kort-over-smapartierna-i-regeringen-1.1158958 Betr kärnkraften tiger Naturskyddsföreningens ledning om det som inte passar. 4e generationens kärnkraft kommer att drivas med avfallet från nuvarande kärnkraft: Men N fortsätter att framhäva problemen med uranbrytning o lång lagring av avfallet. …

Kärnkraft Kärnkraften ger oss koldioxidfri el i dag och ersätter fossil el som ger växthusgaser, ohälsa och dödsfall. Vi är på väg att utveckla nya typer av kärnkraftsreaktorer som även löser avfallsproblemet. Jag är medlem i Miljövänner för kärnkraft. Se http://www.mfk.nu/ Professor Jan …