Usel kvalitet orsak till överklaganden, bygg vackert

Kommentar till Brännpunkt 100723 Bostadsbristen sänker Stockholm http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bostadsbristen-sanker-stockholm_5029493.svd Mer marknad är det viktigaste för bättre fart på byggandet. Att planprocesser tar lång tid med mycket överklaganden beror till stor del på att fastighets- och byggbranschen bygger trista lådor som försör stadens …

Fördjupa utbildning och debatt om liberalismen

I DN på ledare signerat skriver Henrik Berggren om svensk liberalism och jag kommenterar. http://www.dn.se/ledare/signerat/svensk-liberalism-stark-i-kottet-svag-i-anden-1.1140585 Henrik B är nog litet för snäll. Marxismen duger knappt som grund för kritik av den rådande liberala ordningen. Dess roll bör i varje fall vara …

Liberal lågskatt ger flexibilitet i förändring

Min kommentar på Svd Ledare 100720  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-kalldusch-mitt-i-hogersommarvarmen_5014335.svd   Outsourcing, global marknad, resursbrist genom naturförstöring, migration, konflikter, m fl stora snabba förändringar – politiken måste ha finansiella reserver för oväntat höga krav på olika områden. Vänsterns högskattepolitik tål inte nya krav, särskilt med …

Ideologier är bara utgångspunkter

Svante Nycander skriver i dag om att inte bara vänstern utan även kultursektorn är antiliberal och antikapitalistisk http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-antiliberalismen-sa-stark-i-svenskt-kulturliv-1.1139182. Alla ismer innebär stark förenkling av verkligheten, som bara blir mer sammansatt och komplicerad genom all utveckling, t ex globaliseringen. Den extremt verklighetsfrämmande kommunismen har …