Archive for the ‘Stockholm’ Category

Värna Stockholms skönhet Flytta Nobel C

180201 Värna Sth möte med vattnet Flytta Nobel C Ett bildspel som visar Stockholms möte med vattnet med vacker klassisk arkitektur och måttlig skala. Det är kärnan i ”Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården”. Blasieholmen ligger mitt i detta.

Bildspelet visar Nobel Center också en placering i skärningspunkten mellan Universitetet, KTH och Karolinska institutet.

Sång för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Här kommer en sång om det planerade förfärliga bygget på Blasieholmen. Lämplig för allsång vid demonstrationer mm för att stoppa det. Nobelhus sång

Nobel Center – bryta upp Stockholms hjärta eller lysa i stadsporten?

Kort presentation visar alternativen för Nobel Center 161206 Nobel Center Kort Lägre Kort

På Stadsbyggnadsnätverket på facebook får du löpande information om Nobel Center och andra aktuella projekt. Mejla ulf.johannisson@telia.com och begär att få nyhetsbrev med mer information.

Stor demonstration mot Nobelbygget på Blasieholmen

Ännu en demonstration med stor uppslutning! Denna gång utanför Garnisonen vid Stockholmsmoderaternas årsstämma. 170421 STADSBYGGNADSNÄTVERKET NYHETSBREV NOBEL EXTRA

 

 

Bättre ledning av offentlig verksamhet, tack!

I SvD 170412 kritiserar Tove Lifvendahl politikern Ardalan Shekarabi för hans svepande kritik av New Public Management som en ingrediens i ”vinstjakt” i vård, skola och omsorg.  Lifvendal tar upp att det inte är ledningsinstrument som planer och mål som är problemet utan hur de tillämpas. Låt mig komplettera: NPM i offentlig verksamhet har tyvärr ofta blivit för mycket detaljstyrning. Att uppnå alla detaljerade mål och normer skapar stress som gör att personalen inte har tid att omsätta sin djupa kompetens till goda insatser. Frustration och stress medför dåligt arbetsklimat, vilket försämrar resultaten. En orsak till situationen kan vara att ansvariga politiker har otillräcklig kompetens avseende ledning och verksamheten. I brist på insikter och omdöme söker de trygghet i ett övermått av olika mål och föreskrifter. Privata företag, även i offentlig verksamhet, har oftast en annan ledningskultur grundad på just kompetens i verksamhetsledning insikt i verksamheten. Det kan förklara vinsterna i välfärden. I fastighetsbranschen tar det ansiktslösa kapitalet över alltmer av ägandet, med mer fokus på förvaltning av kapital än på hyresgäster. Se vad Länsförsäkringar, AMF och Pembroke för med Astoria, galleria-kvarteret respektive Mäster Samuelsgatan!

Det enda sättet att ändra detta är att staden tar sitt planmonopol på allvar och talar om vilka riktlinjer som gäller i olika stadsdelar. Kompetensbrist igen, kryddad med politisk kortsiktighet! På kort sikt är det lättaste att låta byggherrarna bygga där de vill. Det tidskrävande arbetet med att utveckla förorter till attraktivare förstäder är alldeles för svårt.

Bristande stadsplanering är problemet – inte riksintressen

170323 Brister i stadsplanering är problemet

Att skjuta in sig på en enda faktor som riksintressen i denna sammansatta väv av olika byggande och intressen skulle leda till förstörelse av värden samtidigt som det tar bort fokus på möjlig utveckling.

 

Demonstration mot rivning av Astoria

161015 demonstrerade 250 personer mot rivningen av större delen av Astoria-huset från 1873. Flera kända experter talade mot detta och den nya rivningsvågen i Stockholms innerstad. Det är akut att sätta stopp för barbariet om vi ska ha något kvar att försvara. Fredrik von Feilitzen från Skönhetsrådet och samfundet S:t Erik talade om Astoria-huset 161015-astoriahuset-f-v-feilitzen och Mats Wickman, kolumnist i SvD, berättade om Astoria-huset som en del av Östermalms historia och dess rivning som en del av utplåningen av den 161015-mats-wickman-tal-vid-astoriademonstrationen. Arkitekt Ola Andersson beskrev hur fastighetsägare maximerar sin vinst genom att riva och bygga nytt med större sammanlagd yta. Det sker därför att staden inte sköter sitt jobb att försvara allmänintresset. Därför har vi en ny rivningsvåg. 161015-riddaren-ola-andersson. Jag lade till att de inte heller sköter sitt jobb att se till att det byggs mer och på ett sätt som ger stadskvaliteter i förorterna. Det är välkänt hur det kan göras men då krävs att staden ger riktlinjer per område. Det skulle ge Stockholm de volymer och kvaliteter som behövs och minska segregationen. Det skulle också minska trycket på innerstaden något. Läs också Christopher Perssons tal om betydelsen av historia och identitet 161015-astoria-tal-christopher-persson

160922 Nyhetsbrev Stadsbyggnad

Ett par gånger i månaden lägger jag ut Nyhetsbrev om hur man bygger i Stockholm och litet om byggmarknaden Sverige. Läs Nyhetsbrevet 160922 160922-stadsbyggnadsnatverket-nyhetsbrev-16-27