Folkpartiet

Det här vill jag jobba för genom Folkpartiet

Uppdaterad 2014

Bättre företagsklimat! Det ger välstånd och de som jobbar i konkurrensen förtjänar det. Jämställ svenskt ägande med utländskt. Ge marknaden spelrum, men värna konkurrensen och stävja avarter. Ibland bör staten ge stöd i en värld där inga länder följer den liberala skolboken. Jag kommer från en småländsk företagarfamilj, och har bakgrund som vd i tre företag och som företagskonsult.

Globalt blir förstöringen av ekosystem – mark, skog, sötvatten, hav – allt värre. Se fliken Miljö! Klimatförändringarna förvärrar naturförstöringen. Värst drabbas alltfler hungrande, nu en miljard, men också t ex vår skogsindustri. Vi måste sätta pris på brukande av naturresurser och stimulera utveckling av skonsamma produktionssätt. De politiska åtgärderna ska vara så litet detaljstyrande som möjligt. Fri från alla intressen har jag bildat mig en forskningsgrundad uppfattning i energi- och miljöfrågor. Jag har under några år då och då försett partiets ansvariga för energi- och miljöfrågor företrädare i Riksdagen med information från forskning och andra källor.

En möjlighet för Folkpartiet: Att bli det ”Nya Miljöpartiet”, som till skillnad från det gamla ser till ekonomi och välstånd också. Bygg ut kärnkraften och se till att vi är med och utvecklar fjärde generationens kärnkraft, som kan förbruka tidigare avfall. Ta bort miljardstödet till jordbruk och till etanol och biodiesel, som i en korrumperad värld förstör natur och höjer livsmedelspriserna. Stimulera energieffektivisering och energismartare konsumtionsvanor – snabba och lönsamma sätt att rädda miljön och klimatet. Väljarna har rätt till en energi- och miljöpolitik för naturen, de fattigaste och den egna plånboken.

Nätverk för Hur kan Stockholm växa vackert. (Uppdaterad 121111) Det är hög tid att ersätta lådbyggandet med arkitektur av hög kvalitet och att integrera arbete, handel, service och bostäder.  Samtidigt måste takten i byggandet öka. Planprocessen kan förbättras på olika sätt, bland annat med tidigare lokalt inflytande.

Ett välbesökt seminarium 110909 ”Hur kan Stockholm växa vackert?”  innehöll exempel på vackra och trivsamma områden som byggts i andra städer i Nordeuropa och förslag till åtgärder som kan bidra till att skapa god kvalitet i Stockholm. Se fliken ”Hur kan Stockholm växa med kvalitet 1-2”.

Det fortsatta arbetet i nätverket för kvalitet och kvantitet för lägre kostnad hittar du under fliken ”Hur kan Stockholm växa med kvalitet 3”. Insatser behövs för att förtäta och höja attraktiviteten i våra förorter, av sociala skäl och för att det är där som den stora kapaciteten finns att rymma Stockholms tillväxt.