Se hela bredden! Energi och miljö är inte bara klimat.

Jord- och skogsbruk mm förstör ekosystem i ohållbar omfattning: Skogar, jordar, hav, sötvattentillgång, etc. Denna miljöförstöring förvärras snabbt av ökande konsumtion, bidrag till biobränslen mm. Läs mer: Internationell aktion 2013 mot biodrivmedel https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/908/eu-destroys-700-000-hectares-of-rainforest Mitt förslag 2009 091103 Hållbar energi- och miljöpolitik Liten redigering gjord 140227.

Hembygdsträff om Riva och bygga i Stockholms innerstad

Norrmalms Hembygdsförenings seminarium lockade också medlemmar från andra innerstadsföreningar. Deltagarnas engagemang var stort. Staden måste utvecklas på ett sätt som behåller och utvecklar värden på ett annat sätt än i dag. Alla ville ha ytterligare en träff om detta. Dokumentation här 161024-ny-rivningsvag och sok-planer-mm-pa-stockholms-hemsida-kort

Seminarium om Hagastaden

Norrmalms-Liberalernas seminarium lockade 25 medlemmar. Engagemanget var stort. Medverkande från staden presenterade projektets båda etapper, klicka här Expl_PPT_Hagastaden_lib_160906+ och här 160906 Norrtull_ bilder + text Deltagarnas synpunkter gällde till stor del att för litet kommunal service hade planerats in, t ex inte någon …