Akut läge för Stockholms arkitektur

Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 160614 Hej! Läget är akut för Riksintresset Stockholm innerstad med Djurgården. Det man menar när man säger: Stockholm är en av världens vackraste städer. NOBEL CENTER SvD i dag, folkförakt från Nobelhuset AB:s styrelse http://www.svd.se/nobel-center-far-inte-forhalas-mer/om/nobelcentret ”Förtryckta formulär” för kommunalbesvär …

Öppet brev till politiker inför beslut om Nobel Center

Detaljplanen håller inte. Majoriteten av era väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras, med högsta ansvariga tjänsteman på dubbla stolar samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys. Effekterna på riksintresse, byggnadsminne, Stockholms skönhetsvärden och trafiksituation är oacceptabla …