Ulf Johannisson

Ulf Johannisson

Vacker, trivsam stad för alla!
Stadsbyggnadsblogg
En blogg om stadsplanering som har växt under många år. Här finner du alla möjliga teman. Allt ifrån arkitektur till politik, från miljö till sociala frågor, allt kopplat till hur man bygger en stad som...
Läs mer "Stadsbyggnadsblogg"
Evenemang
Här informerar jag om olika aktiviteter, som du mer än gärna får delta i. Klicka på länkarna nedan eller kontakta mig för mer information. Du får också tips om aktiviteter som ordnas av organisationer som...
Läs mer "Evenemang"
Managementkonsult
Jag har jobbat med företagsledning sedan civilekonomexamen på Handels i Stockholm1969, under de senaste åren i begränsad omfattning. Ungefär halva tiden som konsult och halva som vd, ekonomichef, mm. Företagsledare 3 perioder som vd 1992-2006, med stort...
Läs mer "Managementkonsult"

Välkommen

I dag bygger man mycket i det gröna, både i innerstäder och i förorter. Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården hackas sönder med smaklösa påbyggnader och man river fina hus och ersätter dem med höge hus. Det är onödigt. Ett andra centrum måste skapas med rikt utbud även av kultur. Man missade chansen i Hagastaden

De stora volymerna av bostäder och lokaler går att bygga i våra många förorters bostadsområden, till största delen på parkeringsplatser. Husen placeras så att man får mer kringbyggda kvarter. Och med lokaler i bottenvåningarna för service och arbetsplatser kan man skapa levande stad i stället för sovstad. Man kan bygga låga hus för att inte blockera folks utsikt. Det blir ändå enorma volymer som klarar stora delar av våra behov. Det kräver bättre och tidigare lokal dialog och anpassning av planprocessen och gratis utökade byggrätter. Pengarna kommer igen i ökat skatteunderlag och sociala förbättringar – byggandets bidrag till minskad segregation.


Ta del av Stadsbyggnadsnätverkets hemsida! Det är en seriös och omfattande satsning på ett forum för human och hållbar stadsutveckling. Bidra till satsningen med ekonomiska bidrag till det omfattande arbetet och dess omkostnader. Överför till mitt konto Stadsbyggnad 5382 01 579 72, eller svischa via 0703961677.