Managementkonsult

Jag har jobbat med företagsledning sedan civilekonomexamen på Handels i Stockholm1969, under de senaste åren i begränsad omfattning. Ungefär halva tiden som konsult och halva som vd, ekonomichef, mm.

Företagsledare

3 perioder som vd 1992-2006, med stort inslag av turnaround. Ekonomichef och utvecklingsprojekt 1974-81. Du kan anlita mig som interimschef och coach eller mentor till chef och ledningsgrupp.

Managementkonsult

Konsult i flera perioder från 1970: B&S, SIAR, och eget företag. Jag har erfarenhet från stora och medelstora företag avseende

  • Affärskoncept, strategi: Medverka i arbetet med att utreda, utforma, skärpa, kommunicera och genomföra affärskoncept/strategier.
  • Förändringsprocesser: Designa process, workshopledning och utbildning inom alla funktioner – inriktning på förbättringar av effektivitet, kvalitet och resultat.

Integrera hållbarhet i affärerna

Avancerade studier i klimat-, energi- och miljöfrågor sedan 2006 gör att jag gärna tar uppdrag för integrering av CSR i verksamhetens strategier och utveckling.Genom min bakgrund som managementkonsult och företagsledare blir insatserna för hållbarhet resultatorienterade. Erfarenheter av utvecklings- och förändringsprocesser i företag gör att personalen engageras i arbetet.

Medverket AB

Jobbar genom Medverket AB i Stockholm och du når mig på 070 396 16 77

5