Vårt gemensamma ansvar att förnya partierna

Replik 140721  http://www.dn.se/debatt/vart-gemensamma-ansvar-att-fornya-partierna/ på Olle Wästbergs artikel på DN Debatt http://www.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/ (Den här artikeln skrevs när jag lämnade Moderaterna. Jag gick över till Folkpartiet och möter där ett stort engagemang i utveckling av politiken, även med inpass från nya personer/ UJ 140915). De politiska …

Ska alliansen slå sossarna i socialism?

Byggvärlden idag: http://www.byggvarlden.se/nyheter/bostader-ska-planeras-regionalt Den borgerliga regeringen ska genomföra planekonomi: ”en parlamentarisk kommitté … ska utreda hur ansvaret för planeringen (min kursivering) av bostäder kan stärkas på regional nivå i syfte att få fart på byggandet” Att avreglera hyresmarknaden och att agera …

Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan

Tänkvärt om att pensionärer måste få samma skatt som andra, i synnerhet innan alliansen gör upp med SD om ett femte jobbskatteavdrag.http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alliansen-bor-inte-ta-emot-stodet-fran-sd_8407920.svd Skatt på pension är skatt på uppskjuten lön. Lika skatt på lika lön är en grundprincip. Därför ska pensionärerna ha …

Gör jobbet, balanserad avreglering av bostadsmarknaden!

Avgående VD för kommunalt fastighetsbolag skriver http://www.dn.se/debatt/hyrorna-maste-sattas-som-pa-en-riktig-marknad/ Vad väntar regeringen på? Avskaffa hyresregleringen. Staten, inte intresseorganisationer, ska normera vad som är skäliga avtalsvillkor och oskäliga hyreshöjningar. D v s realistisk och väl avvägd avreglering. Det är regeringens jobb – gör jobbet!