Motionstexter för Nej till Nobel Center på Blasieholmen

Skriv en motion i ditt parti: Även om motionen avslås har du väckt en opinion. Nobelstiftelsen och stadens ledning kan påverkas av sådana initiativ.

En motion ska börja med ett Yrkande, gärna med Att-satser. Sedan ett avsnitt Motivering. Och Underskrift, gärna flera personer. Får du en lokal föreningsordförande skriva under för din lokala förening så är det förstås bingo. Skriv kort, t ex så här

Rubrik: Riv upp beslutet om Nobel Center på Blasieholmen, erbjud alternativ

Yrkande: Vi kräver – Att föreningen kräver att Stockholmsförbundet kräver ett upphävande av detaljplanen och tar upp förhandlingar med partier och Nobelstiftelsen om att bygga på annan plats.

Motivering: Detaljplanen håller inte. Majoriteten av partiets väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras, med högsta ansvariga tjänsteman på dubbla stolar i ett viktigt skede samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys. Effekterna på riksintresse, byggnadsminne, Stockholms skönhetsvärden och trafiksituation är oacceptabla liksom effekten på stadens ekonomi inklusive risker. Avslå planen! Det finns alternativ som är bättre än trånga Blasieholmen. Ett Nobel Center bör ligga nära universitet och högskolor för ett tätt samarbete med forskare och studenter. Vetenskapsstaden erbjuder bra alternativ i Nya Norrtull och Albano där nya områden ska bebyggas.

Längre texter som du kan klippa ur

151104 Yttrande Hembygdsfören Norrmalm Granskning Nobel C

160205 UJ t KF Avslå Nobel C planen Erbjud alt