Akut läge för Stockholms arkitektur

Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 160614

Hej! Läget är akut för Riksintresset Stockholm innerstad med Djurgården. Det man menar när man säger: Stockholm är en av världens vackraste städer.

NOBEL CENTER

SvD i dag, folkförakt från Nobelhuset AB:s styrelse http://www.svd.se/nobel-center-far-inte-forhalas-mer/om/nobelcentret

  • ”Förtryckta formulär” för kommunalbesvär skulle göra dessa mindre betydelsefulla. Det som har gjorts är att ge människor som inte vet riktigt hur man skriver möjlighet att göra det de vill, ett stöd för demokratin! Dessutom var det inte förtryckt utan dokument som man kunde ändra. Med denna desinformation försöker Anell få det till att detta inte är en massrörelse. Det är folkförakt.
  • De organisationer som har skickat samrådsskrivelser har tillsammans sexsiffrigt medlemsantal. Facebookgruppen Bevara Blasieholmen – stoppa nobelbygget har mer än 10000 medlemmar. Den senaste demonstrationen lockade mer än 2000 personer på demonstration, dessutom 3 tidigare demonstrationer. Antalet samrådsskrivelser var mycket stort. När dessa antal jämförs med vad som har förekommit tidigare är detta bland de allra största folkliga motstånden. Summa: det är så mycket massrörelse det kan bli!! Anell försöker förminska detta – vilseledande!

Anell skriver i artikeln om att vilseleda människor. Så här vilseleder han:

  • Nobel C blir en publik, vetenskaplig mm arena för Nobel Center – det kräver inte placering på Blasieholmen. Det skulle troligen bli bättre i Vetenskapsstaden genom kontinuerlig samverkan med forskare och studenter ”vägg i vägg”.
  • Stockholmarna får en ny park på en plats som ingen stockholmare i dag frivilligt besöker. Det kan man få utan Nobel Center för småpengar relativt sett, och mycket snabbare.
  • Hög arkitektonisk kvalitet utan att sätta det i samband med Riksintresset Stockholms innerstad
  • Förslaget har väl genomarbetade lösningar. Men trafiken har inte lösts, Blasieholmen är helt enkelt för trång. Förstörelsen av Riksintresset Stockholms innerstad är väl genomarbetad – för att sedan tonas ned.
  • Skrivelser från organisationerna innehåller seriös och noggrann analys av fakta.

STOPPA RIVNINGEN AV ASTORIAFLYGELN!

Den vackra Astroriaflygeln på Nybrogatan i Stockholm ska rivas för att ge plats åt ännu en modernistisk låda. Humlegården AB, ett helägt dotterföretag till Länsförsäkringar AB, står som ägare för Astoriaflygeln. https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif  Bildspel https://www.facebook.com/groups/Arkitekturupproret/permalink/1031680333589910/

KULTUREN DÄR DETTA HÄNDER

Rivningen av ”Stockholms vackraste hus” bildspel https://www.facebook.com/groups/Arkitekturupproret/permalink/1031680333589910/ och artikel http://www.svd.se/stockholms-vackraste-hus-smulades-sonder-jag-grater Stockholms vackraste hus revs Mycket har rivit sedan dess och mer är på gång. Vi måste kräva politiker som klarar av kvalitet och volym samtidigt. Kunskap finns att få.

Bildningens bro på väg att brista http://www.svd.se/lanken-mellan-universitet-och-samhalle-riskerar-att-brytas Bildning handlar om det djup och den bredd i kunskaper om samhälle, kultur och vetenskap som behövs för att se t ex byggbesluten satta i ett sammanhang och kunna förmedla det till allmänheten.  Vad händer om politiker och byggherrar brister i bildning? Goda beslut kräver också mod att se förbi rop på kortsiktiga lösningar för att bevara det goda i ett samhälle och skapa ett bättre samhälle på lång sikt.

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på facebook,

https://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/

https://ulfjohannisson.se/blogg/

160614 Akut läge för Stockholms arkitektur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *