Nobel Center – bryta upp Stockholms hjärta eller lysa i stadsporten?

Kort presentation visar alternativen för Nobel Center 161206 Nobel Center Kort Lägre Kort På Stadsbyggnadsnätverket på facebook får du löpande information om Nobel Center och andra aktuella projekt. Mejla ulf.johannisson@telia.com och begär att få nyhetsbrev med mer information.