Sabbatsberg

Norrmalms Hembygdsförening hade nyligen en välbesökt vandring i Sabbatsbergsområdet. I den norra delen finns den äldre historien och karaktären kvar skyddad. Jag visade hela övriga Sabbatsberg, som staden vill göra om radikalt enligt ett Start-PM.

Landstinget, stor markägare och beställare av planen, vill riva sjukhuset. Det medför utsläpp av växthusgaser. Å andra sidan passar den funktionalistiska arkitekturen illa i Vasastan och strukturen är oordnad med dåligt markutnyttjande, bl. a med mycket parkering. Landstinget vill ha byggnader i sydost, troligen bl. a mot Dalagatan.

Där föreslår jag i så fall att man går ner under jord fortsätter uppåt genom bergsbranten. Då behöver bara bygga upp till i höjd med stenstadens tak mittemot och ändå få uppemot 10 våningar med parkering i källaren och infart/entré direkt från Dalagatan, mycket rationellt. Arkitekturen bör gå i stil med 20-talsklassicismen på husen mot Tegnérgatan. Detsamma gäller en trolig ny sjukhusbyggnad mittemot dessa.

Husen med 20-talsklassicism ”Swedish Grace” t v. Foto Ulf Johannisson

Det skulle ge en sammanhållen fin arkitektur med utgångspunkt i den bästa i området och det enda som påminner om historien. Låt gården som bildas mellan de nya sjukhusbyggnaderna vara öppen i riktning mot gamla Röda korset-huset, där man också kan ta bort markparkering. Då får man ett fint torg här uppe där parkstråk nord-syd och öst-väst skulle kunna korsa varandra och ge den genomsikt och orienterbarhet saknas i dag och som staden så vällovligt vill ha.

F d Röda Korsets hus t h Foto Ulf Johannisson

För ny bebyggelse där sjukhuset finns i dag föreslår jag samma arkitektur som på andra sidan av Olivecronas väg utom stora huset mot Dalagatan. Då får man också här ett sammanhållet område vad avser arkitektur, som färg- och formmässigt går väl ihop med stenstadens jordfärger och höjd. Med dessa förslag till sjukhusbyggnader bör Landstinget kunna ställa upp på arkitektur och parkstråk som folk vill ha. Får man inte det lär det bli mycket kritik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *