IPCC berättar inte vad klimatåtgärderna kostar. De berättar inte heller att en del åtgärder inte ger resultat. Läs mer i länken 140414 IPCC berättar inte sanningen om klimatpolitiken

Lagom i stället för olagom ger härlig stad

Sverige är olagom, åtminstone inom stadsbyggnad. SvD-artikeln ”Trottoaren som rum för medborgarna” http://www.svd.se/kultur/trottoaren-som-rum-for-medborgarna_8388998.svd antyder behovet av att överge renodlade stadsbyggnadsmodeller och i stället kombinera det bästa av olika idéer. Gågator kan vara bra. Deras död efter 18 beror mer på kontoriseringen av …

Värna allemansrättens frihet i reglerat samhälle

I DN 121223 http://www.dn.se/debatt/dom-om-skidsparsavgift-hot-mot-allemansratten skrivs att högsta förvaltningsrätten beslutat tillåta avgifter för att åka i skidspår utanför Mora. Spår anläggs naturligtvis där det går att ta sig fram i terrängen, d v s där folk normalt åker. Avgifter där är en allvarlig …

Kräv åtgärder för bättre fungerande marknad i stället för bidrag

På SvD Brännpunkt 120906 skriver 7 företag inklusiuve Lantmännen: Vi behöver svar om klimatpolitik. Bra att de bl. a kräver tydlig energipolitik! Ska denna vara miljövänlig och ta hänsyn till människors behov av mat, så ska vi satsa på 4e generationens kärnkraft …