Värna allemansrättens frihet i reglerat samhälle

I DN 121223 http://www.dn.se/debatt/dom-om-skidsparsavgift-hot-mot-allemansratten skrivs att högsta förvaltningsrätten beslutat tillåta avgifter för att åka i skidspår utanför Mora.

Spår anläggs naturligtvis där det går att ta sig fram i terrängen, d v s där folk normalt åker. Avgifter där är en allvarlig inskränkning i allemansrätten. De professionella användarna ska vara tacksamma att de får lägga sina tävlingar i dessa fina stråk. Vi måste protestera mot avgifterna. Allemanrätten är bland det bästa som finns i Sverige, och i våra dagar ger det en fristad i ett alltmer reglerat samhälle. Protestera!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *