Se hela bredden! Energi och miljö är inte bara klimat.

Jord- och skogsbruk mm förstör ekosystem i ohållbar omfattning: Skogar, jordar, hav, sötvattentillgång, etc. Denna miljöförstöring förvärras snabbt av ökande konsumtion, bidrag till biobränslen mm. Läs mer: Internationell aktion 2013 mot biodrivmedel https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/908/eu-destroys-700-000-hectares-of-rainforest Mitt förslag 2009 091103 Hållbar energi- och miljöpolitik Liten redigering gjord 140227.

FN:s klimatpanel berättar inte sanningen IPCC berättar inte vad klimatåtgärderna kostar. De berättar inte heller att en del åtgärder inte ger resultat. Läs mer i länken 140414 IPCC berättar inte sanningen om klimatpolitiken

Tuffare utsläppsrätter i st f bidrag till förnybart

Ny Teknik idag http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3780386.ece?commentsort=1#comments Kraftbolagen ser att bidragen inte funkar. Vill ha tuffare villkor för utsläppsrätter i stället. Carl Schlyter Miljöpartiet reagerar: Vattenfall vill hindra EU att sätta mål för effektivisering. Vattenfall säger att de ska sätta mål för energieffektivisering så snart EU:s direktiv …

Ifrågasätt bidragen Omvärdera energipolitiken!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mats-odell-stod-till-opalitlig-el-har-sankt-vattenfall_8400394.svd Det bästa som skrivits på länge om energipolitiken. Det hindrar inte att man bör erkänna att priset för Nuon var alldeles för högt. Man borde naturligtvis ha räknat med vad både lågkonjunktur och subventioner kan ställa till med. Men det är …

Självspäkeriet avskaffat

I SvD skriver företrädare för kyrkan och Naturskyddsföreningen att Sverige inte satsar en krona på klimatfinansieringen i fattiga länder http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bryter-sina-klimatloften_7698052.svd Mycket svenska skattepengar går till klimatåtgärder och ger samtidigt välstånd till biståndsländer. Men skribenterna gillar inte att vi hushållar så effektivt …