Nobel Center – bryta upp Stockholms hjärta eller lysa i stadsporten?

Kort presentation visar alternativen för Nobel Center 161206 Nobel Center Kort Lägre Kort På Stadsbyggnadsnätverket på facebook får du löpande information om Nobel Center och andra aktuella projekt. Mejla ulf.johannisson@telia.com och begär att få nyhetsbrev med mer information.

Hembygdsträff om Riva och bygga i Stockholms innerstad

Norrmalms Hembygdsförenings seminarium lockade också medlemmar från andra innerstadsföreningar. Deltagarnas engagemang var stort. Staden måste utvecklas på ett sätt som behåller och utvecklar värden på ett annat sätt än i dag. Alla ville ha ytterligare en träff om detta. Dokumentation här 161024-ny-rivningsvag och sok-planer-mm-pa-stockholms-hemsida-kort