Svensk energi- och miljöpolitik måste föras i globalt sammanhang

Antologin Maten och makten utkommer i dagarna. Naturen räcker inte till för att föda jordens ökande befolkning som vill äta mer kött mm. Se  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/varlden-gar-mot-svalt-om-inte-mer-gors_7217097.svd där jag kommenterar: Äntligen! Hoppas att vi äntligen får förståelse för att vi måste se svenskt jord- och skogsbruk i ett …

Mindre jordbrukssubventioner bra väg minska CO2-utsläpp

Bara bensinskatten ger minskad koldioxid, enligt T Sterner på Handelshögskolan i Göteborg. Bland det som prövats ja. Men att minska eller slopa subventioner till jordbruk (för t ex köttproduktion) borde ge snabbt resultat – även på krisande statsbudgetar. Långsiktigt skulle investeringar …

Centern borde satsa på hållbara landsbygdsföretag i st f på ohållbar etanol

C-skribenterna åp Brännpunkt 110921 vill straffa bränslesnåla diesel- och bensinbilar. Trots att det är de som nu snabbt minskar utsläppen. Medan etanolbilarna är mycket ineffektiva. Och globalt leder odling av etanolens råvara till överutnyttjande av mark och skog, som redan utarmas …

KD i Stockholm skyller bostadsbrist på medborgarna

Erik Slottner (KD) i Sth Stadsbyggnadsnämnd skriver i SvD 110822 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/extra-vaningar-skapar-tusentals-bostader_6407019.svd När Slottner söker orsaken till bostadsbristen hamnar han i att skylla på medborgarna, som alltid klagar och en del är aggressiva. Verkligheten är att de under ett antal årtionden har kommit in …

Miljöpartiets miljöpolitik ger sämre miljö och ekonomi

På Brännpunkt 110823 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/annie-loof-blandar-applen-och-paron_6408129.svd skriver Birger Schlaug MP att beräkning av utsläppen från vår konsumtion ska ta med importens utsläpp. Det är helt rätt. Men man ska också dra ifrån exportens utsläpp, och de är stora. Men det ”glömmer” Schlaug att nämna. …