Dags för C hitta bättre grund för sin politik än skadliga bidrag

Annie Lööf skriver 110808 om sin politik, bl. a om hållbarhet och framtidstro: Jag tror att människan vill gott. Alla vill vi överlämna en grönare, renare och lite bättre värld till våra efterkommande. Men många saknar fortfarande redskapen och ledarskapet på vägen mot det uthålliga samhället. Den kanske största utmaningen för C är att förnya och utveckla en miljöpolitik med den enskilda människans möjligheter och framtidstro i fokus.

Min kommentar: C utnyttjar sina ministerposter till att ge miljarder varje år till ägare av åker och skog och C stödjer motsvarande bidrag på hundratals miljarder inom EU. Bidrag går till biodrivmedel och annan bioenergi, trots att trycket på naturen
från odling och skogsavverkning är mycket större än vad naturen tål. Och trycket ökar med en ökande konsumtion. C:s bidrag ger de egna kärnväljarna miljarder på naturens och de hungrandes bekostnad. Och biomassan ger mkt större värde som mat, papper, etc. Dålig ekonomi behöver vi inte mer av.

När C var ungt försörjde jord- och skogsbruk halva svenska folket, idag någon procent. Då var naturen ganska oförstörd, idag förstörs natur i enorm omfattning – med bidrag. Hitta en annan grund för C! T ex att stimulera utveckling av långsiktigt hållbara landsbygdsföretag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *