Modern ny svensk kärnkraft ger export och löser avfallsfrågan

Tysklands utrikesminister skriver på Brännpunkt idag om Tysklands omställning av elkraften, men nämner inte med ett ord att vindkraften inte ger något nämnvärt kapacitetstillskott, som man kan räkna med, eftersom det ofta blåser för litet och ibland för mycket. Därför förblir behovet av sådan s k baskraft i stort sett oförändrat, som vattenkraft, kolkraft och kärnkraft. Tråkigt för Tyskland, som tvingas satsa på dyr infångning av koldioxid från kolkraften och dyr nätutbyggnad.

Men det är en exportmöjlighet för svensk el. Vi bör bygga ny säker kärnkraft, vars s k 3e generation kommer att bli prisvärd när nu Finland (Outoluokto) och Frankrike (Flamanville) har tagit kostnaderna för de första utvecklingsexemplaren. Det är också dags för Sverige att medverka i pågående utveckling av kärnkraftens generation 4 som drivs med avfallet från nuvarande kärnkraft, och därmed löser avfallsfrågan. Nuvarande plan på nedgrävning i 100 000 år är inte seriös. Under den tiden kan vi få 1000 Hitler.

2 Comments

  1. Claes Möre

    Jag uppskattar att du mäter kärnkraftsavfallets lifstid i enheten ”Hitler” 1933-45 = 12 år. Men även om vi väljer den allra mest konstruktiva framtiden för kärnkraften som innebär att alla överkritiska kärnkraftsverk stängs omedelbart och ersätts med transmutationsreaktorer i vilka endast avfall är tillåtet bränsle; där bränsleupparbetningen alltid sker i slutna fabriker belägna i slutna ekosystem i mänsklighetens yttersta periferier; kräver detta minst 800 år. Det öppnar för minst 20 Hitlercykler, kanske mycket fler. Även den bästa lösningen bör ge den som förstår radioaktivitetens och historiens mekanismer ångest!!!

    Tyvärr har inte något land färdiga transmutationsreaktorer, allra minst Sverige!
    Inom EU bör energiproduktionen främst växa till längst i söder genom solkraftsutbyggnad.
    Genom Ångströmslaboratoriet har Sverige haft en god chans (missad) att deltaga i detta.

  2. Tack för din kommentar Claes! Jo, 800 år är en lång tid, kanske rymmande 20 ”Hitler”. Men om vi inte låter de nya snabba och säkra reaktorerna som käkar avfall, så har vi kvar det i 100 000 år med mer än 1000 ”Hitler”. Stor skillnad i risk! Dessutom utnyttjar vi med de nya reaktorerna det enorma ekonomiska värdet i avfallet och slipper t ex att elda upp skogen för att få el.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *