Stoppa bidrag till biodrivmedel bättre för staten, företagen och miljön

Andreas Carlgren skriver på Brännpunkt 110721: Sverige ska göra sig oberoende av bensin och fossil diesel.Biodiesel ska alltså finnas med, underförstått. LRF:s inflytande är väl dolt, då Carlgren vet, att genom att öppna för biodiesel så får vi stora mängder importerad diesel från tropiska skogar. Först röjs regnskogen, sedan planteras oljepalmer och till sist certifieras plantagerna. Regnskogen försvinner, med sin skönhet och artrikedom, samt förmåga att lagra koldioxid.

Men svenska skogsbönder skulle förstås tjäna pengar på att använda skogen till biodiesel, där staten bidrar till utvecklingen. Vi borde i stället hushålla med svensk skog när världens skogsresurser överutnyttjas alltmer genom ökad konsumtion av papper, trävaror, mm, som ger mer värde per kubikmeter ved än förbränning i motorer. På sikt en bra affär för svensk skogsindustri.

Det allmänna ska inte subventionera biltrafik. Pengarna ska gå till kollektivtrafik, cykelbanor och smart planering av städer. Då minskar behovet av biltrafik. Genom att beskatta utsläppen byggs energieffektivare fordon. Inte en krona i bidrag, utan intäkter – ett bra sätt att sköta offentliga finanser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *