Blocköverskridande framtidssatsning för välstånd och miljö brådskar

På Brännpunkt 110709 visar ledande företrädare för obunden forskning hur skadlig Tysklands avstängning av kärnkraften kommer att bli för miljön. Massor av kolkraft byggs. De kritiserar Miljöpartiets Lise Nordin för att undanhålla den informationen när hon bara skriver att det handlar om mer förnybart.

Min kommentar:  Ännu ett exempel på det egendomliga, att Miljöpartiet driver miljöskadlig politik. Deras och LRF/Centerns subventionerande av bioenergi medverkar globalt till ökade uttag av biomassa – vilket pressar redan överutnyttjad natur runt om i världen. Och värre kommer det att bli med ökad konsumtion. Maten blir ännu dyrare för fattiga undernärda. Medan 4e generationens kärnkaft, fri från koldioxid och andra utsläpp, kommer att kunna drivas i hundra år med tidigare avfall, dvs förnybart så länge som vi behöver kärnkraften.

I Centerns fall finns förstås pengar till mark- och skogsägare med i bilden. Men Miljöpatiet? Är det brist på kunskap? Är det politisk taktik och prestige?

Både borgerliga partier och S borde ta avstånd från dessa två falska miljöpartier och lägga fram energi- och miljöpolitik som utgår från naturen och människorna, inte särintressen och politisk taktik.

Energisystemet är infrastruktur med 100-årsperspektiv. Detsamma gäller trafiksystem, som Stockholms T-bana och Sveriges järnväg. Beträffande T-banan bromsas utvecklingen av miljardslösande spårvagnsromantiker, i ett Stockholm med för litet gatuutrymme och snabbt ökande trafikantströmmar.

Dessa långsiktiga systembyggen måste målmedvetet utvecklas med kontinuitet över tiden. Det får inte störas av särintressen, regimbyten eller enskilda politikers vurmer. Det handlar mer om expertis än om politik. Det handlar om vår ekonomi och livskvalitet. Vi har här stora uppgifter att lösa, vilket kräver samling och enighet för Sverige, både här hemma och för vår roll och konkurrenskraft i världen.

Det är dags ställa ut falska miljöpartier, V och SD i kylan ett tag och göra breda överenskommelser om infrastruktur för Sveriges framtid. Ett förbättrat företagsklimat även i andra avseenden skulle kunna ingå i överenskommelsen, t ex avseende arbetskraftsinvandring och regelförenkling. Sänkt skatt på kapitalvinster (minskade avdrag för räntor och förluster), minskad företagsbeskattning och tuffare regler mot den skatteflykt som riskkapital m fl ägnar sig åt, skulle gynna privat ägande som är alldeles för litet idag.

Alla dessa grundläggande förbättringar av Sveriges konkurrenskraft och välstånd har blockerats alltför länge, av småpartier och blockpolitiken. Vi kan inte vänta längre med att släppa loss den positiva kraft som en sådan framtidssatsning skulle ge. Den internationella konkurrensen har blivit alldeles vild  – besluten måste tas nu. Röstunderlaget, folkviljan, för detta finns i riksdagen, men måste släppas fritt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *