Skogsägande c-ministern vill hugga mer

Skogsägaren/Landsbygdsministern (C) i DN idag, säger inte ett ord om försvinnande artrikedom på grund av kalavverkning. Nej, han vill öka avverkningen för mer biobränslen. C driver på för bidrag till konsumtion av biodrivmedel. Då ökar även importen från länder där skogar utplånas eller förlorar arter i ilfart, och där mark utarmas i takt med befolkningsökning och ökat välstånd för vissa, men hunger för en miljard. Globalt ansvar, det berör skogsägarministern inte.
Eller att övergödning av vatten ökar när man gödslar mer för ökad produktion. Eller att biodrivmedel faktiskt inte minskar växthuseffekten när man tar med utsläppen av gödselkväve till luften och utsläppen när man bryter ny mark. De utsläppsvärden som anges för t ex bilar är missvisande!

Apropå Zarembas artiklar försvarade nyligen 13 SLU-professorer  sina och skogbrukets insatser för skogen, men likväl minskar artrikedomen och landskapets rekreationsvärde. Och övergödningen ökar vid ökad produktion. Lantbrukets organisationer har stor kontaktyta med forskningen och de har stort inflytande i Centern. Ökad produktion av biobränslen är nu högt på agendan för alla dessa.

Vi måste sluta använda skog till de ändamål som ger minst värde per kubikmeter ved, som biodrivmedel och andra
biobränslen. Men SLU, lantbruksorganisationer och Centern driver i stället på för bidrag till biobränslen. Men det bromsar lantbrukets utveckling av lönsammare mer förädlade proukter och tjänster. Vi kunde nyligen läsa om plogning av gator och vägar, gårdsförsäljning, turism och t o m kosafari, mer sånt i stället för bidrag! Sådan offensiv landsbygdspolitik kan vara ett sätt för C att överleva som parti.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *