Svensk energi- och miljöpolitik måste föras i globalt sammanhang

Antologin Maten och makten utkommer i dagarna. Naturen räcker inte till för att föda jordens ökande befolkning som vill äta mer kött mm. Se  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/varlden-gar-mot-svalt-om-inte-mer-gors_7217097.svd där jag kommenterar: Äntligen! Hoppas att vi äntligen får förståelse för att vi måste se svenskt
jord- och skogsbruk i ett globalt perspektiv. Genom att produkterna handlas på en internationell marknad spelar vår polítik vad avser t ex biodrivmedel roll för den enorma miljöförstöringen, livsmedelspriserna och fattigdomen globalt. T
ex måste vi stoppa alla subventioner av biobränslen. Tack för denna boken! Jag har försökt få politiker att ta i detta i flera år. Hoppas att författarna följer upp detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *